Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Michiel Oss

Michiel Oss

op April 27, 2021

Discussie titel: Intimidatie door lid VVE

Zorg ook dat duidelijk is dat dit niet alleen actie/wens van het TC lid is, maar dat dit ook door de andere bewoners van de VVE gedragen wordt.

In dit opzicht is het TC lid slechts een uitvoerder.

Maak verder duidelijk dat anderen zich ook aan afspraken moeten houden, liefst met voorbeelden.

Organiseer weer iets scoiaals, informele contacten en tijd willen dit soort zaken op den duur nog wel eens helen, een litteken zal er waarschijnlijk wel blijven.

Hartelijke groet, Michiel

 

Michiel Oss

Michiel Oss

op April 27, 2021

Discussie titel: Bestuursaanwezigheid op vergadering en samenselling bestuur


Paul zei:

in principe moet er een oneven aantal bestuursleden zijn en in principe mogen 2 partners in het bestuur zitten.

bestuur mag vragen of je alleen komt maar je hoeft hier niet aan te voldoen.

vergeet niet leden zijn de "baas" in een vve en niet het bestuur....



Heel erg bedankt voor je bondige reactie. Hier kna ik wel wat mee.Hartelijke groet

Michiel Oss

Michiel Oss

op April 23, 2021

Discussie titel: Bestuursaanwezigheid op vergadering en samenselling bestuur

Beste mede VVE/appartements bewoners en bestuurders,

­Vraag 1

We hebben een bestuur van 3 personen, en een ondersteunende administrateur, die niet in het bestuur zit.

Een van de 3 bestuursleden stapt op, kunnen we tijdelijk met 2 bestuursleden door?

Mogen er dan 2 partners uit 1 appartement in het bestuur plaatsnemen, zodat er toch weer 3 mensen inzitten.

Ik denk dat dat toch juridisch en ook vanuit belangenverstrengeling niet wenselijk is.

Gewoon aan de vergadering voorleggen en laten beslissen?

Vraag 2

Ivm corona is iedereen verzocht op onze aanstaande jaarvergadering alleen te komen, dwz met 1 persoon per appartement.

Ik ben van mening dat dat ook voor de bestuursleden geldt, ik heb de indruk dat zij dat niet vinde vanwege vage redeneringen wellicht.

Ik ben echter nog niet gevaccineerd zelf en wil het risico minimaliseren.

Zijn er legitieme redenen waarom een bestuurslid wel de partner meeneemt? Ter info de notulen worden gemaakt door een externe administrateur.

Wat vinden jullie hiervan?.

(Wij vallen verder onder de gele splitsingsakte van 1992).

Vanwege artikel 41 lid 7 bestaat ons bestuur nu uit 3 personen.

Wij hebben bovenstaande zaken niet geregeld in ons huishoudelijk reglement.