Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

WimEspl

WimEspl

op May 19, 2021

Discussie titel: Voorstel AMvB Notificatie laadpalen dwarsboomt collectieve oplossingen

Het mede door  VVE Belang ingediende advies om via een AMvB eigenaren de mogelijkheid te geven om slechts door een notificatie aan de VVE individuele laadpalen te installeren, is zeer belemmerend  voor Vvve's die nu op zoek zijn naar collectieve en toekomstvaste oplossingen (die nog volop in ontwikkeling zijn).

Zoals in de laatse zin van het artikel over oplaadpunten in jongste uitgave van VVE BeLANG  Magazine (pag 59)  staat: "bewoners die via de notificatieplicht een oplaadpunt hebben gereged, worden plotseling tegenstanders van een centraal systeem". Dit willen we voorkomen

2 Vragen:

Wie heeft ervaring met het discusseren met VVE Belang over de standpunten die zijn, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen?

Wie heeft ervaringen om de notificatie tegen te gaan teneinde voor een strucutrele toekomstvaste oplossing te kunnen kiezen?