Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Putterijn

Putterijn

op September 6, 2021

Discussie titel: Mag je stellen dat elk VvE-lid recht heeft op een vlgs de wettelijke regels functionerende VvV?

VEGER jij begrijpt het probleem!

Waarom bestaan er wetten? Omdat anders de natuurwetten gaan gelden!

Er moet echter wel een instrument bestaan om de wetten te handhaven. Er is echter geen VvE-politie en VvE Belang wil zich hier ook niet in mengen (ik heb een persoonlijk lidmaatschap van VvE Belang).

Omdat ik niet in het gareel loop heeft het bestuur besloten om me te royeren als lid en me verboden de ALV-en bij te wonen.Verder gunt het bestuur tijdens de ALV ons alleen enige, hun welgevallige, keuzes.

OK, allemaal tegen de regels en nietig, maar wat heb je er aan als het bestuur zichzelf als hoogste orgaan beschouwt en van wettelijke regels niets weet cq wil weten. En de andere leden voor de lieve vrede òf onwetendheid hiermee accoord gaan.

Ik weet dat dit een vaak voorkomend probleem is, maar ik wil weten hoe hier, via dit forum, een oplossing voor te vinden.

 

Putterijn

Putterijn

op August 31, 2021

Discussie titel: Mag je stellen dat elk VvE-lid recht heeft op een vlgs de wettelijke regels functionerende VvV?


Putterijn zei:

Als een besluit van de ALV niet voldoet aan de wettelijke regels, is dit besluit nietig of vernietigbaar. Ook al is dit met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Als het bestuur noch de meeste leden op de hoogte zijn van wat een VvE eigenlijk inhoudt, komt dit regelmatig voor.

Wat kun je in zo'n geval doen als individueel lid?? In de titel staat abusievelijk VVV, dit moet natuurlijk VvE zijn!

Putterijn

Putterijn

op August 31, 2021

Discussie titel: Mag je stellen dat elk VvE-lid recht heeft op een vlgs de wettelijke regels functionerende VvV?

Als een besluit van de ALV niet voldoet aan de wettelijke regels, is dit besluit nietig of vernietigbaar. Ook al is dit met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Als het bestuur noch de meeste leden op de hoogte zijn van wat een VvE eigenlijk inhoudt, komt dit regelmatig voor.

Wat kun je in zo'n geval doen als individueel lid?? 

Putterijn

Putterijn

op June 13, 2021

Discussie titel: Kosten buiten mandeligheid


Ruud zei:

Wordt ie écht nergens gebruikt voor een stukje gemeenschappelijk gebruik?

Als ergens een gemeenschappelijk nut bestaat hoeft het nog niet zo erg te zijn als deze ook voor een prive voordeeltje wordt gebruikt.

 Nee geen enkel stukje mandelig gazon. Voorstel komt van de voorzitter met een heel mooi gazon.

Ik neem niet aan dat hij het met foute bedoelingen doet, maar hij is hierop uberhaupt niet aanspreekbaar.

Bestuur zit al heel lang, weet niet dat VvE's onder bepalingen van het Burgerlijk Wetboek vallen. Hebben derhalve hun eigen clubje opgericht. Er zit ook een bestuurslid in die ca 20 jaar geleden mede de VvE heeft opgericht, maar geen medeeigenaar meer is.

 

 

Putterijn

Putterijn

op May 28, 2021

Discussie titel: Kosten buiten mandeligheid

Mijn appartement maakt deel uit van een VvE. Er zijn dus mandelige zaken. 

Tot de mandelige zaken behoort géén gazon.  Toch wil het bestuur op kosten van de VvE een verticuteerder aanschaffen omdat een aantal eigenaren hun eigen gazon tip/top willen houden. Mijns inziens hoort dit niet tot de mandeligheid. 

Mijn vraag is: kan ik weigeren hieraan mee te betalen oftewel kan ik eisen dat dit niet uit het reservefonds van de VvE wordt betaald? (ook als een meerderheid van de eigenaren voorstemt).