Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Cor Kooter

Cor Kooter

op May 31, 2021

Discussie titel: Beperkingen aan het gebruik van een appartement

Wij zijn een kleine VvE met 17 appartementen. 
Onlangs zijn wij erachter gekomen dat de bepaling in onze splitsingsakte ruimte laat voor bewoning die wij onwenselijk achten, gezien de bewoners-samenstelling in de rest van het appartementencomplex. 
In de splitsingsakte staat ongeveer het volgende: "De appartementen zijn bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Een gebruik dat hiervan afwijkt is slechts toegestaan na daartoe gekregen toestemming van de vergadering van de vereniging van eigenaars"

Eigenaars van appartementen met 2 slaapkamers zouden zo zonder problemen, en vrij lucratief, hun appartement bv. aan 4 arbeidsmigranten kunnen verhuren, de gemeente geeft immers voor max. 2 personen per slaapkamer makkelijk toestemming. Wij vinden dat echter ongewenst, vanwege de geringe binding van dergelijke bewoners met de omgeving, en de te verwachten overlast. 
Nu de markt wordt afgeschuimd door beleggers, zou dat bij verkoop van een appartement echter zomaar een reele bedreiging kunnen gaan vormen. Wij willen daarom enige beperkingen gaan opleggen aan de bestemming van de appartementen. 

Hebben andere VvE's ervaring met dergelijke problematiek, en hoe hebben zij dat opgelost (ballotage-commissie?)
Kan het e.e.a via het huishoudelijk reglement worden geregeld, of is een wijziging in de splitsingsakte noodzakelijk?