Programma van eisen× Fout! Er is een onbekende fout opgetreden. Gelieve het opnieuw te proberen.

maurice

maurice

op November 22, 2020

De vraagstelling gaat over het programma van eisen brandveiligheid.

Is het zogenaamde PVE voor een groot apparatementencomplex waar veel ouderen wonen een verplichting geweest in de afgelopen 15 jaar. Of is dit vrijblivend geweest ?

De vereniging schrijft  dat het er is en de vergunner verstrekker ontkent dit.

 

Bob

Bob

op November 26, 2020
Naar alle waarschijnlijkheid is er een PvE. Naar ik aanneem heeft het complex een rookbeheersingssysteem en/of een al dan niet bijbehorend blussysteem en een daaraan gekoppelde brandmeldinstallatie. Die moeten na afgelopen wijziging van de regelgeving worden voorzien van een inspectiecertificaat, Dat certificaat kan ontbreken, of de installatie(s) zijn niet te certificeren gebleken. Verklaar je nader.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
maurice

maurice

op May 15, 2021

een einde aan alle leugens bij de Raad van State.

Het plaatsen van het bericht gemeente lukt niet, citeer:

Wij hebben hierdoor opnieuw alle vergunde stukken bekeken en de situatie bij de appartementen. Er is inderdaad n wijziging ten aanzien van de vergunde situatie met betrekking tot de ventilatieroosters. De veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft aangegeven dat zij niet de specialisatie in huis hebben om te kunnen onderzoeken welke gevolgen dit heeft. Als gevolg daarvan zal een nieuw onderzoek gedaan moeten worden naar de brandoverslagsberekeningen en moet bekeken worden welke ramen eventueel uitgevoerd moeten worden met breukveilig glas. Tel daar de inhoud van de bijlage bij op dan is de uitspraak die in het nadeel van eiser was een grote misleiding.


 Bijlage 1 

maurice

maurice

op May 15, 2021

en zo is er meer verzwegen.

maurice

maurice

op May 15, 2021

zo is er meer verzwegen