ALV vergadering grote ALV× Fout! Er is een onbekende fout opgetreden. Gelieve het opnieuw te proberen.

whp

whp

op December 1, 2020

Onze VvE heeft een grootte van 70 leden. Het Bestuur/de administratuur heeft nu een aankondiging verzonden voor het houden van een ALV op 19 december, met als vergader locatie een kerkgebouw.

Het Bestuur heeft in dit jaar reserveringen van afzonderlijke onderdelen MJOP, zonder toestemming van de ALV , op "nul"gesteld en onder een algemene reservering ondergebracht. Na klachten gaf het bestuur toe dit terug te draaien als de ALV (achteraf) hiermede niet accoord gaat, hetgeen m.i. ook niet juist is.

Om mogelijk dit jaar toch toestemming te krijgen van de ALV  heeft het Bestuur/de administrateur m.i. nu deze ALV aangekondigd. In het verleden heeft dit Bestuur al volmachten geronseld en gaat dit waarschijnlijk weer proberen.

Ik heb het Bestuur verzocht deze ALV te annuleren, mede op grond van het feit dat binnen de VvE behoorlijk aantal leden behoord tot de risico-groepen, daarbij het feit dat naast Betuur en administrateur max nog 25 leden aanwezig mogen zijn. Het is dus onmogelijk dat, indien gewenst, aanwezig kan zijn op deze vergadering waar zware discussies zijn te verwachten.

Mijns inziens moet het Bestuur minimaal ervoor zorgdragen dat een ieder die dat wenst, deel kan nemen aan de ALV en mag er niet van uitgaan dat door te proberen volmachten op te halen bij leden, die terecht zo net voor Kerst en de aanhoudende te hoge corana besmettingen, grote groepen willen mijden, quorum en stemmmen te verkrijgen, 

Bij een grootte van onze ALV is de denk ik de enige oplossing te zoeken in een online vergadering.

Is mijn opvatting juist dat iedereen aanwezig moet kunnen bij de ALV en het Bestuur er niet van mag uitgaan dat door de Covid situatie het aantal van 30 niet zal worden overschreden? Want wat anders, zouden er wel meer mensen naar de vergadering wensen te komen/

Graag zie ik de reacties tegemoet.

Werner Plucker

Paul

Paul

op December 2, 2020

JA, dit is juist, deze vergadering mag niet gehouden worden zo en kan wel online eventueel....