Aanwezigheid bestuur bij controle kascommissieForma

Forma

op December 21, 2020

Moet de jaarlijkse kascontrolecommissie de controle plegen in aanwezigheid van het bestuur?
Mag de kascontrolecommissie papieren bescheiden meenemen naar een andere controlelocatie dan bij het bestuur? Dit om het nodige voorwerk te kunnen doen.

Paul

Paul

op December 22, 2020

bestuur hoeft er niet bij te zijn natuurlijk, je moet onafhankelijk aan het werk kunnen maar er staat nergens zover ik weet dat je bescheiden niet mee mag nemen, wel dat je toegang moet hebben tot en dat mag absoluut niet worden beperkt....

 

 

Frans4sure

Frans4sure

op January 20, 2021

Paul zei:

bestuur hoeft er niet bij te zijn natuurlijk, je moet onafhankelijk aan het werk kunnen maar er staat nergens zover ik weet dat je bescheiden niet mee mag nemen, wel dat je toegang moet hebben tot en dat mag absoluut niet worden beperkt....

 

 Elke, door de ALV aangestelde, Kascommissie moet zonder bemoeienis en inmenging van het VvE bestuur de administritie en de jaarrekening controleren. Dit is ook bij wet vastgelegd.