Bamboe buren ondergraaft tegelwerk VVE en komt door tegelwerk omhoog gegroeid.Ted038

Ted038

op May 27, 2019

Wij zijn een kleine VVE met eigen bestuur, en zitten met het volgende:
Bamboewortels vanuit erfgrens tuin van buren (particulier koophuis) groeien meters onder tegelwerk van VVE binnenplaats door , hierdoor VVE tegelwerk scheef en hobbelig, en nu zelfs omhooggroeiende bamboescheuten welke tegels eruit wegdrukken.

Buren, na ze er op aangesproken te hebben,  geven aan niet aansprakelijk te zijn, ondersteund met mail van juridisch adviseur welke aangeeft dat buren niet aansprakelijk zijn volgens BW6:162 ivm geen onrechtmatige daad.

Dit lijkt mij onzin , en zijn zij wel degelijk aansprakelijk voor geleden schade en daaruit kosten van verwijdering bamboe en herstel tegelwerk , naast eigen bamboe beheersen zodat het niet meer over erfgrens groeit, maar wat nu ? Hoe pak je dat aan ?

Gezocht naar juiste wetteksten of iets met jurisprudentie als "weerwoord" , maar weinig te vinden over expliciet bamboe met zijn woekerende wortels ( door mij)

Paul

Paul

op May 28, 2019

hebben de buren ontrechtmatig gehandeld is hier de vraag en waarschijnlijk zal de rechter daar nee tegen zeggen, misschien dat de gevolgschade verhaald kan worden maar eerlijkg ezegd heb ik daar een hard hoofd in...

 

wat wel kan is de buren vragen ervoor te zorgen dat de wortels afgekapt worden bij de erfgrens en ervoor te zorgendat er een bariere komt in de grond, deze moet dan wel diep genoeg gemaakt worden...

 

Willen de buren dit niet doen mag je dit zelf doen..

 

daarna de wortels allemaal weghalen maar dan ook echt allemaal, zelfs het kleinste stukje...

es

es

op July 14, 2019

Ik denk dat de volgende uitspraken u kunnen helpen:

De eerste is een uitspraak van het Gerechtshof, ECLI:NL:GHLEE:2007:BA0206 . In deze zaak veroorzaken populieren van geïntimeerde (de provincie) wortelsopslag in het perceel van appellant. Het hof oordeelt dat de wortelopslag niet eenvoudig is te bestrijden met normaal onderhoud, de provincie daarom onrechtmatig handelt jegens appellant en deze daarom gehouden is zowel de kosten te vergoeden die gemoeid zijn met de verwijdering van de wortels in het perceel, als de kosten die die moeten worden gemaakt voor het voorkomen van nieuwe ingroei van de wortels.

De tweede uitspraak is een uitspraak van de rechtbank, ECLI:NL:RBOBR:2016:4199. In deze zaak hebben de wortels van een boom van de gemeente schade veroorzaakt aan het perceel van eiser. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van onrechtmatige hinder (art.3:37 BW) en baseert haar oordeel op art.6:162 BW (onrechtmatige daad). Zij  veroordeelt de gemeente tot betaling van herstel van de schade (zij het dat dit de helft is van het daarvoor vastgestelde bedrag omdat eisers voor de inrichting van hun tuin wisten dat de wortels van de boom konden reiken tot een plaats die zich mogelijk niet verhoudt met de beoogde inrichting van de tuin).

Mogelijk zal de juridisch adviseur van de buren in het geweer komen met een uitspraak van de rechtbank over bamboedoorgroei waarin het oordeel van de rechtbank is dat er geen sprake is van hinder en onrechtmatige daad door bamboedoorgroei naar het naastgelegen perceel (ECLI:NL:RBLIM:2017:6913). Als verweer hierop kunt u wijzen op het feit dat de rechtbank in die zaak tot dit oordeel is gekomen omdat gedaagde inzichtelijk had gemaakt dat hij inmiddels een maatregel had getroffen tegen het opnieuw doorschieten van bamboewortels naar het buurperceel door het aanbrengen van HPD in zijn grond en niet gebleken is dat deze maatregel niet doeltreffend zou zijn omdat sinds het aanbrengen van de HPD niet opnieuw wortels zijn doorgeschoten. Daarbij was in die zaak geen sprake van schade aan het een terras zoals bij u wel het geval is. Bovendien is dit een uitspraak van de rechtbank en bovengenoemde uitspraak over wortelopslag van populieren een uitspraak van de hogere rechter.

Ik wens u veel succes en hoor graag hoe e.e.a. is verlopen.