Beperkingen aan het gebruik van een appartementCor Kooter

Cor Kooter

op May 31, 2021

Wij zijn een kleine VvE met 17 appartementen. 
Onlangs zijn wij erachter gekomen dat de bepaling in onze splitsingsakte ruimte laat voor bewoning die wij onwenselijk achten, gezien de bewoners-samenstelling in de rest van het appartementencomplex. 
In de splitsingsakte staat ongeveer het volgende: "De appartementen zijn bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Een gebruik dat hiervan afwijkt is slechts toegestaan na daartoe gekregen toestemming van de vergadering van de vereniging van eigenaars"

Eigenaars van appartementen met 2 slaapkamers zouden zo zonder problemen, en vrij lucratief, hun appartement bv. aan 4 arbeidsmigranten kunnen verhuren, de gemeente geeft immers voor max. 2 personen per slaapkamer makkelijk toestemming. Wij vinden dat echter ongewenst, vanwege de geringe binding van dergelijke bewoners met de omgeving, en de te verwachten overlast. 
Nu de markt wordt afgeschuimd door beleggers, zou dat bij verkoop van een appartement echter zomaar een reele bedreiging kunnen gaan vormen. Wij willen daarom enige beperkingen gaan opleggen aan de bestemming van de appartementen. 

Hebben andere VvE's ervaring met dergelijke problematiek, en hoe hebben zij dat opgelost (ballotage-commissie?)
Kan het e.e.a via het huishoudelijk reglement worden geregeld, of is een wijziging in de splitsingsakte noodzakelijk? 
 

Paul

Paul

op May 31, 2021

lijkt mij dat er dan commercieel verhuurd word en dat is niet toegestaan als ik je tekst zo lees....

 

als er echt enkel staat als woonruimte kun je dit niet tegenhouden....

 

gaat er dus om wat er exact in de tekst staat....

Ruud

Ruud

op June 1, 2021

Ik vind het nogal een bekrompen gedachte! Riekt behoorlijk naar discriminatie.

Andere eigenaren hebben bijzonder weing (gelukkig) te vinden of te zeggen over hoe een bepaalde eigenaar zijn privédeel van een appartementsrecht in gebruik geeft aan anderen. Hoogst waarschijnlijk staan in de meeste splitsingsakten beperkingen over commerciële kortstandige verhuur maar wordt langdurige verhuur toegestaan zonder limiet op aantal bewoners.

Hooguit lokale gemeentelijk bestemming kan een bepaling bevatten over aantal volwassenen per huishouden.

In geval van échte overlast zijn er andere middelen om een eigenaar te laten bewegen of aansprakelijk te houden.


 

 

vve-degetijden@outlook.com

vve-degetijden@outlook.com

2 weken geleden

Ook wij zijn een relatief kleine VvE ( De getijden Nijmegen), wij willen een soort eigenaars/bewonersplicht invoeren.  Zal waarschijnlijk via aanpassing notariele acte moeten. Ik wil graag eraveringen van anderen hiermee horen !