berging scootmobielPaulH

PaulH

op July 30, 2019

Een aantal bewoners wil graag een berging voor hun scootmobiel laten bouwen. De kosten worden nu bij de VVE neergelegd. Dit vind ik vreemd, het betreft een gezondheids-voorziening voor een beperkt aantal mensen, waarom moet dit door de VVE gefinancierd worden? Bewoners zonder garage betalen immers ook niet voor de garage. Het lijkt mij dat mensen die van deze berging gebruik willen maken ervoor betalen, en niet de VVE. Iemand ervaring hiermee?

Paul

Paul

op July 31, 2019

lees het MR 2017 maar eens, staat hier ook een stuk over in, is volgens mij ook rechtspraak over geweest waar MR 2017 weer van afgeleid is...

 

komt erop neer dat de eigenaar van de scootmobiel betaald voor aanleg,bouw,stroomkosten kortom alles wat te maken heeft met de scootmobiel.

 

VvE betaalt hier dus geen cent aan mee... Is ook logisch, jij hoeft toch ook niet mee te betalen aan om het even welke prive-ruimte van een ander...

als er dus geen plek is in de gemeenschappelijke ruimte om daar scootmobiels te plaatsen, op een veilige manier en men wil toch een soort van aparte stalling ipv de scootmobiel in de eigen prive-ruimte te parkeren is dit voor de bewoner(s)  zelf om te bekostigen, vvE mag niet zomaar nee zeggen hiertegen trouwens, dan moet men zwaarwegende argumenten hebben...

waar het eigenlijk op neer komt is dat er in eerste instantie gekeken moet worden of de scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte geparkeerd kan worden zonder dat de veiligheid in het geding komt, kkan dit en de alv van de vve wil dit niet dan komen de kosten voor een gemeenschappelijke scootmobiel berging voor de vve er is immers een gelegenheid tot stalling aanwezig!!!

Kan dit niet dan zijn de kosten voor de gebruikers, OOK de stroomkosten, tussenmeter(s) plaatsen dus...

W.H.

W.H.

op August 3, 2019

Scootmobiel in algemene ruimten? Ja! Normaal zou je dit zeggen maar in het algemeen belang denk ik er anders over. 

Kijk eens You tube onder  veligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

Hoe gaan we hier mee om. Wie betaald de schades, is dit het risico waard? 

 

 

Paul

Paul

op August 5, 2019

je mag er anders over denken maar in Nederland bepaalt de rechter uiteindelijk, van zodra het een veiligheidskwestie word, vluchtwegen die geblokkeerd worden bijv. is het een geheel ander verhaal...

PaulH

PaulH

op August 6, 2019

Op mijn eerdere vraag naar de kosten van een berging en het antwoord van Paul krijg ik van het management bureau het volgende antwoord: "Bij deze VvE is een oudere splitsingsakte van toepassing en het voorstel is getoetst door de rechtsbijstand van de VvE". 

De bestuurder denkt dus dat de VVE 30,000 euro gaat betalen voor een berging van scootmobielen voor een paar mensen. Dat terwijl er plaats is in de kelder en de gang van het complex, een aantal mensen maakt hier al gebruik van. Men zegt dus doodleuk dat de MR2017 niet van toepassing is. Ik ben verbijsterd, betekent dit dat alle bewoners zonder garage ook gaan meebetalen aan de garage? Moeten we straks ook de rollaters van bewoners betalen!

Heeft Paul misschien nog wat achtergrondinfo over de MR 2017 en eventuele rechtspraak? Bij voorbaat dank!

Paul

Paul

op August 7, 2019

dit voorstel is nog niet in de vergadering geweest begrijp ik nu? dat is uiteraard de eerste stap anders mag er helemaal niets.

ik snap dat het MR 2017 niet van toepassing is op jullie VvE, is ook logische bij een VvE die al langer bestaat, lees MR 2017 artikel 23.4 hierin staat duidelijk omschreven dat elke eigenaar in eeste instantie de scootmobiel in eigen berging dient te stallen en als dit niet kan dat dan de gemeenschappelijke ruimte in aanmerking komt met dien verstande dat elke aanpassing ten koste komt van de eigenaar/gebruiker scootmobiel.

dat de eigenaren deze stalling zelf mogen betalen komt voort uit het feit dat de voorziening ten goede komt aan 1 of meerdere eigenaren/gebruikers en het dus GEEN gemeenschappelijke zaak is, elke gemeenschappelijke zaak is voor de VvE, privezaken niet...

 

mocht het zo zijn dat de vergadering akkoord gaat kun je vernietiging van het besluit vragen bij het kantongerecht, dit kun je zelf doen maar dit moet wel binnen 4 weken na de vergadering waarin dit besloten word, gaat men bouwen zonder dat dit in de vergadering besloten is kun je als eigenaar deze bouw stop zetten omdat er nog geen besluit genomen is...

 

 

PaulH

PaulH

op August 7, 2019

Paul zei:

dit voorstel is nog niet in de vergadering geweest begrijp ik nu? dat is uiteraard de eerste stap anders mag er helemaal niets.

ik snap dat het MR 2017 niet van toepassing is op jullie VvE, is ook logische bij een VvE die al langer bestaat, lees MR 2017 artikel 23.4 hierin staat duidelijk omschreven dat elke eigenaar in eeste instantie de scootmobiel in eigen berging dient te stallen en als dit niet kan dat dan de gemeenschappelijke ruimte in aanmerking komt met dien verstande dat elke aanpassing ten koste komt van de eigenaar/gebruiker scootmobiel.

dat de eigenaren deze stalling zelf mogen betalen komt voort uit het feit dat de voorziening ten goede komt aan 1 of meerdere eigenaren/gebruikers en het dus GEEN gemeenschappelijke zaak is, elke gemeenschappelijke zaak is voor de VvE, privezaken niet...

 

mocht het zo zijn dat de vergadering akkoord gaat kun je vernietiging van het besluit vragen bij het kantongerecht, dit kun je zelf doen maar dit moet wel binnen 4 weken na de vergadering waarin dit besloten word, gaat men bouwen zonder dat dit in de vergadering besloten is kun je als eigenaar deze bouw stop zetten omdat er nog geen besluit genomen is...

 

 Dank voor uw duidelijke antwoord! De vergadering is binnenkort.

Paul

Paul

op August 9, 2019

mooi, breng dan artikel naar voren uit MR 2017 met de opmerking dat deze gebaseerd is op uitspraken vna de rechterlijke macht, je kunt eventueel ook nog even een mail sturen, of bellen, met VvE belang de juridische afdeling, deze kunnen je precies uitleggen hoe het nu precies zit...|

word je lid van hen, aanrader wat mij betreft, is het antwoord gratis en eventuele juridische ondersteuning tegen een gereduceerd tarief!!!

DikOz

DikOz

op August 27, 2019

Reageert VvE belang niet op dit forum?

Zij hebben net een artikel geplaatst over vergelijkbare zaken in hun magazine. Kern is dat leden niet hoeven mee te betalen aan nieuwe voorzieningen als zij daar geen voordeel van krijgen. Ik heb zelfs een vonnis gelezen dat dit betekende dat de leden zonder voordeel, geld terugkregen uit het reservefonds ter grootte van hun breukdeel in wat voor anderen wordt uitgegeven door de VvE. Het artikel gaat overigens zo (te) ver dat in deze zaak geredeneerd zou kunnen worden dat iedereen op den duur een scootmobiel nodig heeft en dus eenieder voordeel heeft. Discutabel.

Bob

Bob

op August 27, 2019

DikOz zei:

Reageert VvE belang niet op dit forum?

Zij hebben net een artikel geplaatst over vergelijkbare zaken in hun magazine. Kern is dat leden niet hoeven mee te betalen aan nieuwe voorzieningen als zij daar geen voordeel van krijgen. Ik heb zelfs een vonnis gelezen dat dit betekende dat de leden zonder voordeel, geld terugkregen uit het reservefonds ter grootte van hun breukdeel in wat voor anderen wordt uitgegeven door de VvE. Het artikel gaat overigens zo (te) ver dat in deze zaak geredeneerd zou kunnen worden dat iedereen op den duur een scootmobiel nodig heeft en dus eenieder voordeel heeft. Discutabel." Stichting VvE Belang is niet actief op het forum en ........" Aldus het begin van de tweede regel op en over het forum. ;)
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!