Door Corona-crisis ALV afzeggen of verplaatsen... niet in het belang van de ALVFrans4sure

Frans4sure

op March 26, 2020

Een aantal VvE beheerders willen ALV's afzeggen. En dat is uitermate discutabel. Zeker als je in een VvE zit met de nodige problemen....

De aanvullende maatregelen ingesteld door de overheid.

 • Er geldt een verbod op alle samenkomsten tot 1 juni 2020;
 • Er geldt geen minimum meer van 100 personen waarvoor dit verbod is ingesteld;
 • Er gelden forse boetes bij overtreding van de samenscholing of het niet bewaren van 1,5 meter afstand;
 • Er geldt dat bij koorts van een persoon, het gehele gezin thuis moet blijven.

De geplande Algemene Ledenvergadering gaat niet door.

De verscherpte maatregelen maken het onmogelijk om de Algemene Ledenvergadering te organiseren voor de wettelijke termijn van 30 juni 2020.

>> Fout; de maatregel van de overheid loopt tot 1 juni, daarna is nog voldoende tijd over om een ALV te organiseren
>> Trouwens door de overheid zullen ALV op een latere datum moeten worden gepland... Overheid zal zeker dispensatie gunnen

We zullen creatief moeten zijn om toch een vorm van vergaderen te vinden die het mogelijk maakt besluiten te nemen. Belangrijk is hierbij om de balans te vinden in het nemen van noodzakelijke besluiten waardoor de VvE niet stagneert en een overlegvorm op basis waarvan elke eigenaar een besluit kan nemen en kan vastleggen. Winter VvE groep heeft in samenspraak met Rijssenbeek Advocaten een manier gevonden om de vergadering te laten plaatsvinden die recht doet aan al deze aspecten.

>> Welke aspecten? Die van de VvE beheerders of het VvE bestuur ?

Een beperkte ALV agenda en met digitaal stemmen of schriftelijk (op papier) stemmen.

De VvE kan met onderstaande 10 stappen vergaderen. De medewerking van alle leden is belangrijk om het quorum (voldoende opkomst) te halen, zich in te lezen op de vergadering en stemmen uit te brengen!

 1. Er wordt een aangepaste agenda gemaakt met noodzakelijke besluitvoorstellen;
 2. Er wordt een duidelijke agendatoelichting geschreven met onderbouwing van het besluitvoorstel;
 3. Er wordt tot 5 dagen voor de ALV de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen hierover te stellen;
 4. Er wordt tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen;
 5. Er wordt een overzicht gemaakt van vraag + antwoord en deze is als vergaderdocument beschikbaar;
 6. Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om digitaal in te stemmen op de besluitvoorstellen;
 7. Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om op papier te stemmen op de besluitvoorstellen;
 8. De stemmen die op papier zijn uitgebracht worden bij het bestuur van de VvE ingeleverd;
 9. De stemmen die zowel digitaal als op papier zijn ontvangen worden geteld en conform de bepalingen uit de splitsingsakte worden besluitvoorstellen als “aangenomen” of “afgewezen” verwerkt;
 10. De stemmen worden vastgelegd in de notulen van de vergadering die bestaat uit de toelichting, de gestelde vragen +  antwoorden en de bijbehorende stemuitslag.

>> In de VvE zijn veel ouderen die het woord digitaal al verschrikkelijk vinden.
>> Vele ouderen hebben ook geen computer of internetverbinding
>> De factor tijd is te kort voor goede besluitvorming en dat is in het nadeel van de ALV

>> Twee boekjaren zijn al afgekeurd door twee Kascommissies... 
>> Teveel geknoei met contracten, crediteuren en vastgoedbeheeradministraties... al jarenlang

Uiteraard kan ook een reguliere volmacht worden afgegeven aan het bestuur zonder steminstructie.

>> Dat is helemaal uit den boze... een blanco volmacht aan het VvE bestuur... met een vertrouwenscrisis?

 

Paul

Paul

op March 27, 2020

wel eens gedacht aan een ander bestuur???

Frans4sure

Frans4sure

op March 30, 2020

Paul zei:

wel eens gedacht aan een ander bestuur???Er gaan steeds meer stemmen op in die richting. Het bestuur van de VvE en de beheerder willen we wegsturen. "Ze" zien de VvE als hun koninkrijkje. Ik ben op zoek naar een financiele autoriteit om ze formeel aan te pakken. Nu al kloppen de administraties van twee boekjaren niet. Het lopende boekjaar dito.