Geen ALV voorzitter, geen reservefonds tekengevolmachtigde.U. Rathnow

U. Rathnow

op February 6, 2019

Onlangs is een ALV besluit genomen inzake reservefonds uitgaven. Er is geen KvK ingeschreven reservefonds tekengevolmachtigde ALV voorzitter. Mag de (extern gehonoreerde) VvE bestuurder in dit geval reservefonds uitgaven ondertekenen? Zo nee, wat is de oplossing in deze kwestie ?

Paul

Paul

op February 7, 2019

leg dit eens uitgebreider uit>