Inzage in bestuursnotulenfvandekamp

fvandekamp

op July 20, 2020

Is het voor VvE-leden toegestaan om inzage te krijgen in bestuursnotulen? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Rob

Rob

op July 20, 2020
Ja, zonder voorwaarden. https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/vve-bestuursvergadering-geheim/
Bob

Bob

op July 20, 2020

Geheim zijn de notulen niet, als ze er al zijn.

Inzage krijgen kan natuurlijk, maar bij weigering bestuur zal rechtsgang nodig zijn/blijken. Kosten/baten.

Wat wil men met inzage bereiken? Vanwaar deze behoefte? Heeft het bestuur iets verkeerds gedaan? En zo ja, zal dat dan blijken uit de notulen? Als het bestuur "de zaak loopt te flessen" is het dan logisch dat het bestuur dat dan ook notuleert/zwart op wit stelt/bekent?

Waar ik nog wel de "voorspelling" aan toevoeg dat de notulen, na al dan niet afgedwongen inzage, in den vervolge uiterst summiere informatie zullen bevatten.  ;)

In de dagelijkse praktijk zijn openbaarheid en diepgang van de inhoud omgekeerd evenredig.  ;)

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Ruud

Ruud

op July 22, 2020

Besten,

Ongeacht wat in statuten en reglementen is opgenomen en hoe deze geinterpreteerd moeten worden, het is denk ik niet wenselijk als eigenaren continu met interne bestuurszaken gaan bemoeien. Veropgesteld dat bestuur interger handelt en dit zo veel mogelijk uitdraagt op vergaderingen en zo veel mogelijk informatie verschaft op de vergaderingen. (maar ook gesloten faceboek groep, al niet volledig met eigenaren en te veel huurders inmiddels)

Bovendien lijkt de 'bestuursvergadering' vervangen door veel dagelijkse berichten stromen via de email en whatsappgroepen. Email schrijf ik vaak bewust zodanig dat deze extern gebruikt kan worden. Whatsapp bevast veel ruis, interne irritaties en ruzies en verwijten. Over mijn lijk dat ik deze ooit zal delen met andere eigenaren. Ik ben ook niet bang dat er ooit om gevraagd zal worden.

Mijn bestuur is regelmatig met delicate zaken bezig waar veel eigenaren of huurders geen weet van hebben. Het bestuur moet ook vertrouwen krijgen en verdienen.

 

 

 

DikOz

DikOz

op July 29, 2020

Bij ons worden de notulen van het bestuursoverleg gepubliceerd op onze interne website. Discussies over de notulen zijn zeer welkom, maar komt helaas weinig voor. Vertrouwelijke zaken komen in een bijlage die niet gepubliceerd wordt voor de leden (eenmaal voorgekomen in 1,5 jaar).

Zoals de verwijzing van @ Rob aangeeft, is volgens de reglementen in principe alles door leden in te zien. Maar, of leden ook toegang hebben tot vertrouwelijke zaken hangt o.a. af of het privacy gerelateerde zaken zijn. Daarvoor (een oude discussie) geldt namelijk niet het reglement, maar de AVG.  Die AVG staat boven de wetgeving en reglementen.

Voor andere vertrouwelijke zaken kan het de-classificatie mechanisme van de overheid gebruikt worden. Vaak is na enige tijd de zaak niet meer vertrouwelijk en wordt dan toegankelijk voor de leden. Maar als een lid wil kan het reglement gebruikt worden om individueel toch inzage te krijgen. tot een niet-privacy gerelateerde vertrouwelijke zaak.

Rob

Rob

op July 29, 2020

Wordt ik toch weer heel nieuwsgierig welke vertrouwelijke zaken er dan zoal in een bestuursvergadering besproken zouden worden.

Ruud

Ruud

op July 29, 2020

Rob zei:

Wordt ik toch weer heel nieuwsgierig welke vertrouwelijke zaken er dan zoal in een bestuursvergadering besproken zouden worden.Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bewoners flink overlast geeft, of een eigenaar die forse betalingsachterstanden heeft.

1+1= 2 he

Rob

Rob

op July 29, 2020

Ruud zei:

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bewoners flink overlast geeft, of een eigenaar die forse betalingsachterstanden heeft.

1+1= 2 heEn als straks in de jaarvergadering blijkt dat de forse achterstand niet meer geïcasseerd kan worden en conform de reglementen  wordt omgeslagen over de mede-eigenaren, mogen we dan nog steeds niet in de notulen van het bestuur lezen wat het bestuur allemaal heeft besloten om die achterstand aan te pakken?

Misschien is daarin wel te lezen dat het bestuur bepaalde afspraken heeft gemaakt waar zij helemaal niet bevoegd toe zijn.

DikOz

DikOz

op July 30, 2020

Dat zou zo kunnen ontsporen. Maar de incasso procedure is er bij ons, die wordt gevolgd en wordt jaarlijks door de ALV goedgekeurd. Ook dan kan bot gevangen worden. Maar tijdens de inningsprocedure vind ik dat namen van personen die betalingsachterstanden hebben, persoonsgegevens zijn. En als de bekendmaking met naam en toenaam niet in het verwerkingsregister (van persoonsgegevens) voorkomt, dan kan bekendmaking gewoon niet. Wat wel kan is dat de ALV besluit het verkingsregister aan te (laten) passen. Volgens mij in theorie.

Overigens zijn bij ons prijzen genoemd in offertes vertrouwelijk zolang er niet gekozen is. Ik weet het, dat roept de discussie op wie er over offertes beslist. Als iemand kan vinden waar dat in de reglementen is voorgeschreven, houd ik me aanbevolen.

Paul

Paul

op July 31, 2020

offerte's gaan de leden over, net als betalingsachterstanden overgeven aan een gerechtsdeurwaarder, je zult de leden dus volledig moeten informeren voor zij een beslissing kunnen nemen....