Kascommissie in geval van een kleine VvElankersfrans@hotmail.com

lankersfrans@hotmail.com

op June 4, 2021

VvE : twee leden, allebei bestuurder.

Voorafgaand aan vaststellen jaarstukken moet de kascommissie (is verplicht) de ledenvergadering adviseren over de jaarstukken. Kascommissie moet bestaan uit leden, niet zijnde bestuurders. Maar in onze VvE zijn naast de twee leden, die allebei bestuurder zijn, geen andere leden.

Hoe is deze moeilijkheid op te lossen ? Inschakelen van een accountant ? is dan gelijk weer een fors bedrag....

Bob

Bob

op June 4, 2021
Uit een bijdrage van mijn hand op een ander forum: De modelreglementen (MR’n) geven, met name voor (zeer) kleine VvE’s, al heel lang de nodige regels die niet uitvoerbaar zijn/blijken, zo ook de wetgeving. Dat is er met het nieuwste MR ook niet beter op geworden. Dat gaat echt niet (zomaar even) veranderen. Je moet je wat mij betreft terdege realiseren dat wet- en regelgeving een beoogd doel hebben. Het naleven van de regeltjes is geen doel op zich, richt je op het te behalen doel (weest pragmatisch). Als je alle leden buiten het bestuur (dat is er bij jou 1, of zijn er hooguit 2 (bij 1 bestuurder)) ruim op tijd voor de vergadering uitgebreid de gelegenheid geeft om zelf alles te controleren en alle maximaal 3 leden zijn akkoord, wie gaat er dan bezwaar maken dat er geen kascommissie is benoemd?! Merk op dat het bestuur uit een oneven aantal bestuurders moet bestaan, en dat er daarmee of 1, of 3 bestuurders behoren te zijn. In het geval van 1 bestuurder moet die tenminste tweemaal per jaar met zichzelf vergaderen, en daar ook nog eens notulen van maken. Zijn er 3 bestuurders, die dientengevolge alledrie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alles wat zich heeft afgespeeld, dan zijn er geen niet-bestuursleden over die zelf de jaarrekening en stukken zouden kunnen/willen onderzoeken. Mijn advies. Regelgeving is mooi, maar blijf vooral zelf nadenken! Niet rigide de regeltjes naleven waar dat niet kan, en vooral het beoogde doel van de regels zo goed mogelijk realiseren en borgen in de praktische uitvoering.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op June 4, 2021
In jouw situatie dus gewoon geen KCC benoemen en beiden de jaarrekening ondertekenen voor opmaak en akkoord.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Buurman

Buurman

op June 4, 2021

lankersfrans@hotmail.com zei:

VvE : twee leden, allebei bestuurder.

Voorafgaand aan vaststellen jaarstukken moet de kascommissie (is verplicht) de ledenvergadering adviseren over de jaarstukken. Kascommissie moet bestaan uit leden, niet zijnde bestuurders. Maar in onze VvE zijn naast de twee leden, die allebei bestuurder zijn, geen andere leden.

Hoe is deze moeilijkheid op te lossen ? Inschakelen van een accountant ? is dan gelijk weer een fors bedrag....Ben je er zeker van dat de KK uit leden moet bestaan? Zelf geef je nl. aan dat je aan een accountant denkt. Deze zal geen lid zijn en het is er maar een. Het moeten er sowieso twee zijn.

Als de KK niet uit leden hoeft te bestaan, zie jullie Spitsingsreglement, dan mag je iedereen die het zou willen doen voor jullie kunnen benoemen. Een leuke attentie voor de werkzaamheden zal zeker worden gewaardeerd.

Buurman

Buurman

op June 4, 2021

lankersfrans@hotmail.com zei:

VvE : twee leden, allebei bestuurder.

Voorafgaand aan vaststellen jaarstukken moet de kascommissie (is verplicht) de ledenvergadering adviseren over de jaarstukken. Kascommissie moet bestaan uit leden, niet zijnde bestuurders. Maar in onze VvE zijn naast de twee leden, die allebei bestuurder zijn, geen andere leden.

Hoe is deze moeilijkheid op te lossen ? Inschakelen van een accountant ? is dan gelijk weer een fors bedrag....Ben je er zeker van dat de KK uit leden moet bestaan? Zelf geef je nl. aan dat je aan een accountant denkt. Deze zal geen lid zijn en het is er maar een. Het moeten er sowieso twee zijn.

Als de KK niet uit leden hoeft te bestaan, zie jullie Spitsingsreglement, dan mag je iedereen die het zou willen doen voor jullie kunnen benoemen. Een leuke attentie voor de werkzaamheden zal zeker worden gewaardeerd.

Bob

Bob

op June 4, 2021

Buurman zei:

Ben je er zeker van dat de KK uit leden moet bestaan? Zelf geef je nl. aan dat je aan een accountant denkt. Deze zal geen lid zijn en het is er maar een. Het moeten er sowieso twee zijn.

Als de KK niet uit leden hoeft te bestaan, zie jullie Spitsingsreglement, dan mag je iedereen die het zou willen doen voor jullie kunnen benoemen. Een leuke attentie voor de werkzaamheden zal zeker worden gewaardeerd. 

Lees 2:48 lid 2 BW hiervoor goed na, en constateer dat jouw opmerking geen hout snijdt.  ;))

"Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen."


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op June 4, 2021

Ergo, een accountant is een wettelijk alternatief voor een KCC.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op June 5, 2021

er zijn geen partners aanwezig die de kaskommissie kunnen vormen?

Bob

Bob

op June 6, 2021

Paul zei:

er zijn geen partners aanwezig die de kaskommissie kunnen vormen?Heel origineel!!

2:48 BW schrijft expliciet voor dat er geen bestuurders in de KCC mogen zitten, juist om een echt onafhankelijk onderzoek en oordeel te garanderen, en dan gaan we de partners van de bestuurders inzetten in een KCC. Absoluut geen belangenverstrengeling in het spel.

Dit idee is voor mij uiterst ADPMK (als de papieren maar kloppen). Hoe gek en ongeloofwaardig wil je de KCC hebben?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op June 7, 2021

Bob zei:
Uit een bijdrage van mijn hand op een ander forum: De modelreglementen (MR’n) geven, met name voor (zeer) kleine VvE’s, al heel lang de nodige regels die niet uitvoerbaar zijn/blijken, zo ook de wetgeving. Dat is er met het nieuwste MR ook niet beter op geworden. Dat gaat echt niet (zomaar even) veranderen. Je moet je wat mij betreft terdege realiseren dat wet- en regelgeving een beoogd doel hebben. Het naleven van de regeltjes is geen doel op zich, richt je op het te behalen doel (weest pragmatisch). Als je alle leden buiten het bestuur (dat is er bij jou 1, of zijn er hooguit 2 (bij 1 bestuurder)) ruim op tijd voor de vergadering uitgebreid de gelegenheid geeft om zelf alles te controleren en alle maximaal 3 leden zijn akkoord, wie gaat er dan bezwaar maken dat er geen kascommissie is benoemd?! Merk op dat het bestuur uit een oneven aantal bestuurders moet bestaan, en dat er daarmee of 1, of 3 bestuurders behoren te zijn. In het geval van 1 bestuurder moet die tenminste tweemaal per jaar met zichzelf vergaderen, en daar ook nog eens notulen van maken. Zijn er 3 bestuurders, die dientengevolge alledrie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alles wat zich heeft afgespeeld, dan zijn er geen niet-bestuursleden over die zelf de jaarrekening en stukken zouden kunnen/willen onderzoeken. Mijn advies. Regelgeving is mooi, maar blijf vooral zelf nadenken! Niet rigide de regeltjes naleven waar dat niet kan, en vooral het beoogde doel van de regels zo goed mogelijk realiseren en borgen in de praktische uitvoering.


net zo origineel als dit?