lid van VvE-commissiestones

stones

op September 15, 2020

In onze serviceflat zijn sommige appartementen verhuurd. Huurders zijn op de ALV welkom als toehoorders. Sommige huurders zijn ook lid van commissies, zoals de tuincommissie en de technische commissie. De VvE heeft een van de oudste modelregelmenten waarin niets staat over commissies. Mag mag een huurder lid zijn van een commissie? De wet schrijft immers voor dat kascommissieleden leden van de vereniging moeten zijn. 

Paul

Paul

op September 16, 2020

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/

 

als ze in een commissie zitten zoals onderhoud is er niets aan de hand maar niet in de kascommissie....

 

 

Bob

Bob

op September 16, 2020

Paul zei:

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/

 

als ze in een commissie zitten zoals onderhoud is er niets aan de hand maar niet in de kascommissie....

 

 Oude, onjuiste en achterhaalde informatie waarop Paul zijn mening baseert.

Er zijn (veel) meer dan één afwijkende meningen ( (Dijk/Van der Ploeg 2013 en Rensen in Asser/Rensen).

De volgens Nederland VvE niet gepubliceerde uitspraak is wel gepubliceerd. Rijssenbeek noemt die uitspraak in zijn boek over de Modelreglementen "onbegrijpelijk"!

Hoogste tijd dat Nederland VvE de site eens bijwerkt (of bij gaat houden), en eveneens dat Paul de kennis wat gaat oppoetsen.  ;)

Zie voor zoveelste mening dat vorige reactie niet klopt ook Van der Vleuten op VvE-recht:

https://www.vverecht.nl/2015/10/moet-een-kascommissie-uit-louter-vve-leden-bestaan/


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op September 16, 2020

Uitspraak:  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:9950


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op September 16, 2020

Concluderend:

Als de vergadering (hoogste orgaan) er geen moeite mee heeft dat er niet-leden in de KCC deelnemen dan kan dat gewoon ! 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rob

Rob

op September 16, 2020

Citaten uit de door Bob aangehaalde uitspraak:
"Artikel 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden moet benoemen."

"
Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemen teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken.n de rechter heeft in die zaak "

In die zaak heeft de rechter de besluiten om goedkeuring te geven aan de jaarrekening toch echt vernietigd !
Dat Rijssenbeek die uitspraak 'onbegrijpelijk' vind is niet meer dan de MENING van Rijssenbeek.
Dat er wellicht ook anderen van mening zijn dat de kascommissie ook uit niet-leden mag bestaan doet niets aan de uitspraak af.

De conclusie van Bob dat Paul zijn mening baseert op "..Oude, onjuiste en achterhaalde informatie"  is ook onjuist.
Heeft Bob al een andersluidende uitspraak van een rechter gezien?

De conclusie van Bob "Als de vergadering (hoogste orgaan) er geen moeite mee heeft dat er niet-leden in de KCC deelnemen dan kan dat gewoon ! "  is OOK niets meer dan een mening en blijkt ieder geval niet uit de door hemzelf aangehaalde uitspraak.

 

Bob

Bob

op September 16, 2020

Citaat Nederland VvE:
In de meeste juridisch wetenschappelijke artikelen wordt deze opvatting gedeeld (er is slechts één afwijkende opvatting gevonden, maar dat is een uitzondering). 

Domweg niet waar.

Citaat Nederland VvE:
Onder juridische auteurs en in de rechtspraak is er kennelijk niet veel twijfel over het onderwerp.

Domweg niet waar.

Zie verder mijn eerdere posts. Leuk dat iemand het opneemt voor Nederland VvE, maar de site geeft aangetoond verouderde en onjuiste informatie.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rob

Rob

op September 16, 2020

En nu over de inhoudelijke kwestie !
 

Bob

Bob

op September 16, 2020

Citaat Rob:

Dat er wellicht ook anderen van mening zijn dat de kascommissie ook uit niet-leden mag bestaan doet niets aan de uitspraak af.

 

Hier wordt gemakshalve even voorbijgegaan dat de uitspraak slechts de procespartijen bindt, geen wetgeving is, en dat de uitspraak breed wordt "afgekraakt", en niet alleen door Rijssenbeek (zie artikel Van der Vleuten).

Gelukkig hebben we iemand die het beter weet.  ;))

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rob

Rob

op September 16, 2020

Bob zei:

Citaat Rob:

Dat er wellicht ook anderen van mening zijn dat de kascommissie ook uit niet-leden mag bestaan doet niets aan de uitspraak af.

 

Hier wordt gemakshalve even voorbijgegaan dat de uitspraak slechts de procespartijen bindt, geen wetgeving is, en dat de uitspraak breed wordt "afgekraakt", en niet alleen door Rijssenbeek (zie artikel Van der Vleuten).

Gelukkig hebben we iemand die het beter weet.  ;))

 WAAR ga ik er dan aan voorbij ....?
De uitspraak ligt er en daar is Rijssenbeek het kennelijk niet mee eens.
Maakt dat de uitspraak anders?
 

Inderdaad, de uitspraak bindt de procespartijen.
De mening van anderen bindt helemaal niemand !

En van quasi-grappige opmerkingen als "Gelukkig hebben we iemand die het beter weet.  ;))" leg ik echt niet wakker hoor.
Die zeggen meer over jou dan over mij.