Mag je aan schuldverrekening doen?ottovr

ottovr

op April 5, 2019

Een VVE-lid heeft z'n servicekosten voor januari niet voldaan. Betaalt die voor februari wel en vermeldt in het tekstveld 'Toelichting Overmaking' "Betaling servicekosten februari". Mag de beheerder vervolgens deze bijdrage dan toch verrekenen met de schuld van januari?

De aangegeven bestemming van een ledenbijdrage negeren met als doel voorgaande schulden te doen verminderen of verdwijnen, heeft als voordeel dat er op die manier zo min mogelijk schulden ouder dan het voorgaande boekjaar worden en daarmee niet meer verhaalbaar op een eventuele nieuwe eigenaar van het betreffende appartement.

Paul

Paul

op April 7, 2019

"Oude" schulden zoals jij het omschrijft zijn voor de eigenaar van dat moment, de eigenaar van dat moment dus, of deze nu zijn van Juli of December doet niet ter zake...

 

Snap dan ook de moeilijkheid niet echt of het punt welk je hier wil maken...

ottovr

ottovr

op April 7, 2019

Paul zei:

"Oude" schulden zoals jij het omschrijft zijn voor de eigenaar van dat moment, de eigenaar van dat moment dus, of deze nu zijn van Juli of December doet niet ter zake...

 

Snap dan ook de moeilijkheid niet echt of het punt welk je hier wil maken...>"Oude" schulden zoals jij het omschrijft zijn voor de eigenaar van dat moment

Dat klopt. En als deze eigenaar zijn appartement verkoopt moet hij zijn schulden voldaan hebben want anders gaat de notaris deze [ > periodieke] bij de nieuwe eigenaar verhalen. Dit geldt niet voor de schulden die voor het voorgaande boekjaar vallen.

>, de eigenaar van dat moment dus,

Stel in het voorbeeld dat ik gaf, de overmaking voor februari afgeboekt is voor de maand februari, blijft de servicekostenschuld van januari staan. Als na verloop van tijd deze januarischuld voor het voorgaande boekjaar valt kan deze niet meer bij de nieuwe eigenaar geïnd worden.

>of deze nu zijn van >Juli of December doet niet ter zake...

Zou de VVE de februariboeking gebruikt hebben om de januarischuld af te lossen dan zou de verjaring met een maand opgeschoven zijn.

>Snap dan ook de moeilijkheid niet echt of het punt welk je hier wil maken...

Weliswaar blijft de oude eigenaar aansprakelijk voor alle schulden die hij aan de VVE had, maar het is voor de hand liggend dat gemiddeld gezien, de inning moeilijker is bij de oude dan bij de nieuwe eigenaar, wat het raadzaam maakt schulden zo recent mogelijk te houden. Dus mijn vraag blijft staan.

Paul

Paul

op April 8, 2019

je maakt een denkfoutje, de schuld gaat niet over naar de nieuwe eigenaar maar ALLE bestaande eigenaars, met andere woorden, de schuld, als deze niet geind kan worden, word overgeslagen naar alle andere eigenaren...

 

MR 1992 art. 6. staat dit in beschreven o.a. laat onverlet dat de schuldenaar alsnog zijn schuld moet voldoen en daar rente over verschuldigd is...

 

of dus de schuldenaar Januarie of Februari neerzet maakt voor de VvE niet uit, voor hemzelf wel!!!

ottovr

ottovr

op April 8, 2019

>je maakt een denkfoutje, de schuld gaat niet over naar de nieuwe eigenaar maar ALLE bestaande eigenaars, met andere >woorden, de schuld, als deze niet geind kan worden, word overgeslagen naar alle andere eigenaren...

De schuld gaat wel degelijk over naar de nieuwe eigenaar ongeacht of deze schuld wel of niet intussen bij de andere eigenaren in rekening is gebracht [recht van verhaal; schuldoverneming]. De schuld gaat overigens pas letterlijk over naar de nieuwe eigenaar indien de verkoopopbrengst niet voldoende is voor de aflossing van de schuld.

>MR 1992 art. 6. staat dit in beschreven o.a. laat onverlet dat de schuldenaar alsnog zijn schuld moet voldoen en daar rente over >verschuldigd is...

Dat klopt. Alle schulden die bij appartementsverkoop niet op de nieuwe eigenaar verhaald kunnen worden moeten voldaan worden door de oude eigenaar.

>of dus de schuldenaar Januarie of Februari neerzet maakt voor de VvE niet uit, voor hemzelf wel!!!

Het maakt voor beiden wat uit; de VVE kan bij een appartementsverkoop de schulden uit het huidige en voorgaande boekjaar op de nieuwe koper verhalen. Het hangt wel af van de definitie bij een VVE van het boekjaar dat zij hanteren of de maand waar de schuld toe gerekend wordt, binnen of buiten die twee boekjaren valt. Zijn de schulden niet verhaalbaar op de nieuwe eigenaar dan geldt de verjaringstermijn van 5 jaar jegens de huidige/oude eigenaar.

Mijn vraag blijft staan.

Paul

Paul

op April 9, 2019

goed, de notaris is bevoegd om de schulden uit het gehele lopende jaar EN het jaar voorafgaand hieraan over te maken aan de VvE mochten er nog schulden openstaan uit deze periode...

 

Eerder swchulden moeten dus verhaald worden via de rechter...

ottovr

ottovr

op April 9, 2019

Paul zei:

goed, de notaris is bevoegd om de schulden uit het gehele lopende jaar EN het jaar voorafgaand hieraan over te maken aan de VvE mochten er nog schulden openstaan uit deze periode...

 

Eerder swchulden moeten dus verhaald worden via de rechter...In laatste instantie wel, ja.

Het is echter geen antwoord op mijn vraag.

ottovr

ottovr

op April 9, 2019

Oorspronkelijk vroeg ik:

>Een VVE-lid heeft z'n servicekosten voor januari niet voldaan. Betaalt die voor februari wel en vermeldt in het tekstveld 'Toelichting >Overmaking' "Betaling servicekosten februari". Mag de beheerder vervolgens deze bijdrage dan toch verrekenen met de schuld van >januari?

De vraag is mij intussen van gezaghebbende zijde ontkennend beantwoord.

Eerder had Paul gesteld:
>...de schuld gaat niet over naar de nieuwe eigenaar maar ALLE bestaande eigenaars, met andere >woorden, de schuld, als deze niet geind kan worden, word overgeslagen naar alle andere eigenaren...

Hierop had ik gereageerd met:

De schuld gaat wel degelijk over naar de nieuwe eigenaar ongeacht of deze schuld wel of niet intussen bij de andere eigenaren in rekening is gebracht [recht van verhaal; schuldoverneming].

Deze veronderstelling werd mij intussen door een VVE-rechtjurist als juist bevestigd; het recht van verhaal kan ook tegenover de nieuwe eigenaar worden uitgeoefend [zie BW 5:122]. Ik herinner mij wel intussen een tegenwerping van de beheerder dat de verjaringstermijn ten aanzien van de oude eigenaar, zoals ik eerder gemeld had, zonder meer 5 jaar is; hij stelde dat hij de verjaring voor onbepaalde tijd kon stuiten door de aanzegging van vordering aan de schuldenaar steeds op tijd te herhalen. Geldt dat werkelijk voor onbepaalde tijd?

Bob

Bob

op April 9, 2019

Quote

De vraag is mij intussen van gezaghebbende zijde ontkennend beantwoord.

Unquote

Dan ben ik ontzettend nieuwsgierig naar wie die nitwit is, en naar zijn of haar argumentatie.   ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op April 10, 2019

ja als je op tijd stuit stopt de verjaring, de nieuwe eigenaar kan niet altijd aansprakelijk gesteld worden voor "oude" schulden, het is maar net wat er bepaald is in de verschillende reglementen...