nietig besluit van het bestuur?edith

edith

op April 28, 2021

Hallo, weet iemand hier antwoord op?

Er is al jaren slecht onderhoud beleid geweest. Het zittende bestuur is er al meer dan 12 jaar, een soort alleenheerschappij..

Het bestuur bestaat uit 2 mannen  en een vrouw (die is er pas bij gekomen) de notuliste.

We hebben een splitsingsakte met modelreglement uit ' 92.

We hebben laatst een vergadering gehad over de kosten voor het onderhoud en het MJOP.

Nu vindt het bestuur dat we dit jaar 200.000,- euro tekort komen voor het onderhoud. Ze hebben een rapport laten opstellen, niet daarna besproken, en ze hebben gelijk opdracht gegeven voor het onderhoud waar eigenlijk alleen de boven appartementen baat bij hebben (vervangen kozijnen, deuren, dorpels, schilderwerk).

Ze hebben ook geen mogelijk bekeken voor een lening.

Ze hebben ook niet overwogen de dotatie te verhogen, het onderhoud wordt namelijk niet alleen dit jaar gedaan, maar over meerdere jaren verspreid (niet duidelijk wat wanneer), waarom zoveel geld in vooruit laten betalen?

In de vergadering is er gestemd, 22 online stemmen, met 4 volmachten via het bestuur erbij.

Tijdens de stemming over de bijdrage (plm 7500,- euro per appartement,  en dat is niet niks..) waren er 22 stemmen voor en vier tegen ( wij hebben 2 appartementen)

Volgens mij moet er volgens artikel 38 van het modelreglement 2/3 meerderheid zijn en niet zoals in de vergadering werd gezegd een absolute meerderheid, de helft +1/2 stem. (artikel 37)

In onze ogen is het besluit tot het innen van de 200.000,- nietig en ook het besluit tot het verhogen van de jaarlijkse dotatie ( die wordt dan 2 x zoveel).

Hebben wij dat goed?

En zo ja, wat moeten we doen? Bestuur aanschrijven? Vergadering beleggen? Wij vinden dat je geen opdracht mag geven zonder toestemming, geen besluit mag nemen met te weinig stemmen, de verfkleur was een vraagteken, ook niets mee gedaan.

Bij voorbaat dank voor je antwoord, 

Hartelijke groet, Edith 

 

 

 

Paul

Paul

op April 29, 2021

het had anders gekund, met de nadruk op gekund, had ook misschien netter geweest maar in principe is dit besluit een geldig besluit....

 

Meerderheid van stemmen is genoeg om onderhoud uit te voeren, of er 1 appartement van "profiteerd" of allemaal doet niet ter zake trouwens....

 

als je goed rekent is een 2/3 meerderheid voor....

edith

edith

op April 29, 2021

Hoi, dank voor je antwoord maar inmiddels heb ik navraag gedaan bij een deskundige.

Zoals het gegaan is, is niet de juiste gang van zaken, het quorum is niet gehaald, de uitnodiging voor de vergadering was te laat verstuurd, er is al opdracht gegeven voor de vergadering had besloten. Het besluit is vernietigbaar.

Bovendien: als iemand van de eigenaren het bedrag niet kan betalen, draait de rest op voor de kosten.

Dit moet gewoon overnieuw op de goede manier.

En ik snap je rekensom niet: 2/3 van 40 is 27, er waren 22 voor..

 

Paul

Paul

op April 30, 2021

ah 40 leden, ik ging uit van 26, meer telde ik er niet in je eerste bericht....

dan is er met 26 leden/volmachten wel een 2/3 meerderheid 40:3=13x2 is 26....

vergadering niet op de juiste manier uitgeschreven las ik ook niet in je eerste bericht,  dan mag het niet inderdaad je moet op tijd de uitnodiging ontvangen en de punten die aan de orde komen moeten op de agenda staan al gaan de rechters daar soms wel vrij soepel mee om....

als iemand bedrag niet kan betalen is dit in principe zijn/haar probleem en zal deze persoon daar zelf een regeling voor moeten treffen, dit kan binnen de vve via termijnbedragen maandelijks of deze persoon zal dan een lening af moeten sluiten dan wel hypotheek verhogen als dit mogelijk is, laatste middel kan zijn appartement verkopen wat uiteraard flinke financiele gevolgen heeft....

 

zorg ervoor dat je al de stukken goed op orde hebt als je besluit naar de rechter te stappen, alle info, liefst met getuigen erbij maakt je zaak sterker en niet zoals hierboven in eerste instantie een deel van de info niet mee sturen!!!!

 

Laat niet alleen het besluit nietig verklaren dan wel vernietigen maar stel ook het bestuur aansprakelijk voor de reeds gemaakte kosten en verhaal deze dan ook op hen....

 

in je zaak tegen dit bestuur meld dan echt nietig dan wel vernietigbaar besluit en niet slechts 1 van de 2!!!!

Zorg trouwens wel dat je dit binnen de termijn van een maand doet nadat je hiervan wist, in dit geval dus de vergader datum, doe je dit niet is het besluit alsnog gewoon geldig!!!!

DikOz

DikOz

op April 30, 2021

edithvannoort schreef: In de vergadering is er gestemd, 22 online stemmen, met 4 volmachten via het bestuur erbij.

Ik begrijp die 40 niet. Het gaat toch niet om hoeveel leden er zijn, maar om hoeveel stemmen 'aanwezig' zijn? En dan is 22 voldoende voor 2/3 meerderheid t.o.v. 26 aanwezige stemmen.

Het verhaal over 200.000 tekort begrijp ik ook niet. Ook al heb je dat nu nodig, dan nog is het reservefonds ervoor om dat op te vangen. Ben het wel eens dat zo'n uitgave toestemming vereist van de vergadering als die nog niet op het MJOP staat en goedgekeurd is. Maar ben het niet eens met 'daar heeft die profijt van'. Een VvE werkt zo niet. Je bent mede-eigenaar van die kozijnen. Is het aannemelijk dat alleen bovenaan zaken vervangen moeten worden?

 

Bob

Bob

op April 30, 2021

Quote

Ik begrijp die 40 niet. Het gaat toch niet om hoeveel leden er zijn, maar om hoeveel stemmen 'aanwezig' zijn? En dan is 22 voldoende voor 2/3 meerderheid t.o.v. 26 aanwezige stemmen.

Unquote

DIKOZ lees MR 1992 artikel 38 nog eens goed na dan weet je hoe het verzwaarde quorum in elkaar steekt.  ;))

Er zijn kennelijk 40 leden/stemmen in deze VvE. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
DikOz

DikOz

op May 3, 2021

Inderdaad heeft @ Bob gelijk als het over het aantal noodzakelijk aanwezige stemmen gaat (Quorum) voor art 38.

@ edith: Ik zie niet in waarom een 2/3 quoum vereist is. Zoals je het beschrijft gaat het gewoon over onderhoud en vernieuwing. In MR1992 komt de term noodzakelijke vernieuwing regelmatig voor als onderhoud.

Onder 'buiten het onderhoud vallende uitgaven' vallen geen onderhoudsuitgaven buiten het MJOP of buiten de maandelijkse bijdrage om. Art 38 noemt voorbeelden van buiten het onderhoud vallende uitgaven: besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties.

HansvanHartskamp

HansvanHartskamp

op May 8, 2021

Goed onderwerp, ik volg dit.

Ik krijg meer van dit "soort " gevalen op mijn pad.