Notulen doorsturenGerry

Gerry

op May 21, 2019

Mogen de notulen doorgestuurd worden aan de huurders. En in de uitgewerkte notulen staan de namen op van de leden en de bedragen van de MJOP etc etc. 

Paul

Paul

op May 22, 2019

Lijkt me nu typisch iets wat gedeeltelijk onder de privacywet kan vallen, al weet een huurder ook wel hoe u heet natuurlijk.

Tegelijk, als uw naam in de notulens taat komt die ook terecht bij eigenaren!!!

 

Toch is het aan te raden om hier een schrijven aan te wijden naar het bestuur en een punt op de volgende vergadering van te maken dat de huurders een "opgeschoonde" versie krijgen van de notulen...

Bob

Bob

op May 22, 2019

Het bestuur zendt de notulen aan de eigenaars, en aan niemand anders.

Wat die er vervolgens mee doen, doorsturen aan huurders of derden, ligt niet in de handen van de VvE. De eigenaars mogen de notulen delen met wie ze maar willen, daar kan de VvE niets tegen ondernemen.

Als men bepaalde informatie niet algemeen bekend wil stellen moet de VvE die informatie niet in de notulen opnemen.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op May 23, 2019

Er zijn situatie's denkbaar dat huurders ook de notulen krijgen, kunnen dingen in staan die hen ook aangaan, bij 1 grooteigenaar bijvoorbeeld een woningbouw die meer dan de helft of zo in bezit heeft...

Er zijn ook VvE's die huurders toegang geven tot de ALV zonder spreekrecht overigens...


Maar zoals gezegd dan is een opgeschoonde versie op zijn plaats naar mijn idee..

Bob

Bob

op May 23, 2019
Wat een gezwam. Als er in de notulen iets staat dat van belang is voor huurders dan moeten de huurders door het bestuur en/of de betreffende eigenaar van dat specifieke punt op de hoogte worden gebracht. Dat is absoluut géén argument om complete notulen toe te sturen, zo van er staat in al die kantjes A4 ook iets dat jullie moeten weten. Zwak verhaal dus.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op May 23, 2019
Nog meer gezochte nonsens. ALS er al huurders worden toegelaten tot de vergadering dan is dar een bewuste keuze van de vergadering zelf (niet van het bestuur). In dat geval zal topicstarter geen enkel bezwaar hebben dat notulen worden toegestuurd aan huurders, domweg omdat ze alles al (kunnen) weten, ze waren namelijk zelf aanwezig (of konden aanwezig zijn).
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op May 23, 2019
Nog meer gezochte nonsens. ALS er al huurders worden toegelaten tot de vergadering dan is dar een bewuste keuze van de vergadering zelf (niet van het bestuur). In dat geval zal topicstarter geen enkel bezwaar hebben dat notulen worden toegestuurd aan huurders, domweg omdat ze alles al (kunnen) weten, ze waren namelijk zelf aanwezig (of konden aanwezig zijn).
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op May 24, 2019

Ik vind de bovenstaande reactie's nogal "kort" door de bocht op zijn netst gezegd, in bovenstaand geval zijn de huurders niet aanwezig geweest begrijp ik uit de tekst dan is het niet gek om de huurders de notulen toe te sturen, zoals ik al eerder aanhaalde is het dan misschien beter een opgeschoonde versie te doen uitgaan naar hen...

 

In veel gevallen, in gemengde complexen, moeten de huurders tekenen (huurkontrakt) dat ze zich aan de regels houden opgesteld door de ALV, (HR bijvoorbeeld) ook toekomstige regels, als de huurders niet aanwezig zijn op vergaderingen, waar ik hier van uitga, moeten de huurders wel weten welke regels dan, wat is er besloten met betrekking bijvoorbeeld tot de algemene ruimte om maar iets te noemen...

 

Deze nog te nemen besluiten mogen overigens niet onredelijk zijn ten opzichte van de reeds zittende huurders...

 

 

Bob

Bob

op May 24, 2019

Quote

waar ik hier van uitga, moeten de huurders wel weten welke regels dan, wat is er besloten met betrekking bijvoorbeeld tot de algemene ruimte om maar iets te noemen...

Unquote

Geen argument en weer mis.

Dit is in alle MR'n geregeld, de taak om gebruikers (niet-eigenaars) ligt bij het bestuur en wel door de gebruikers/huurders van die specifieke regels (als aanvulling /wijziging van het HR) separaat mee te delen, en wel schriftelijk. Dat gaat/hoort niet via de complete notulen. Je zit er weer naast.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!