Parkeerplaats te veel aangelegdJaap Zekveld

Jaap Zekveld

op June 29, 2020

Op ons V.v.E. terrein zijn 88 parkeerplaatsen vermeld in de splitsingsakte, door een overijverige stratenmaker werden er echter 89 aangelegd.  Wij kwamen hier pas jaren later achter toen de parkeervakken welke in verschillende eilanden zijn gegroepeerd werden genummerd.

De voorzitter heeft in een vlaag van vriendjespolitiek een exclusief gebruik van de parkeerplaats aan één eigenaar toegekend (er is een extra nummerbord besteld en geplaatst). Ik chargeer hier niet want er was geen enkele noodzaak om privé belang boven het algemeen belang te stellen.

Er is destijds een melding gedaan in een vergadering en daarbij is de toezegging gedaan dat als de parkeerplaatsen zouden worden herbestraat e.e.a. recht zou worden getrokken. Nu heeft het herbestraten plaats gevonden en helaas... de oude situatie is teruggebracht. Er werd destijds op de notulen bezuinigd... een hard gelag kom je jaren later achter.

Ik ben rustig aan wat aan het verzamelen want de rechtsbijstand wil graag een dossier voordat ze verdere stappen nemen.

 

-Het terrein is nu niet coform de splitsingsakte en bijgevoegde tekening

-Eigenaren betalen een 34/10.000e breukdeel aan VvE bijdragen, terwijl de extra parkeerplaats om niet is weggegeven.

 

Ik heb meerdere malen een verzoek ingediend om het terrein conform splitsingsakte terug te brengen, maar dit verzoek wordt genegeerd. Omdat het hier niet om een stukje hal of verloren algemene ruimte gaat ben ik voornemens om ook dit door te pakken.

 

 

 

 

 

Paul

Paul

op June 29, 2020

tja exlusief gebruik door, bijv. een invalide persoon, zou op zich kunnen maar dit is inderdaad niet aan de voorzitter dan wel het bestuur, nu weet ik niet of er bij ieder appartement een P-plek is maar mocht dit zo zijn zou ik er ookw eer niet te zwaar aan tillen eerlijk gezegd, is dit anders en behoren ze bij 1 specifiek appartement dan is het weer heel anders natuurlijk....

Feitelijk heb j echter gelijk en zou de feitelijke situatie gelijk moeten zijn aan de tekening behorende bij de splitsingsakte....

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

op June 29, 2020

Hi Paul, er zijn 3 parkeerplaatsen per pand, maar dat aantal doet er verder niet toe. De waarde van één parkeerplaats is ca 5k plus ca €150 V. v. E. bijdrage per jaar en daar wringt de schoen.

Een dakterras welke via één woning bereikbaar is of een tuin welke via het appartement op de b.g. bereikbaar is zijn nauwelijks aan andere gebruikers toe te kennen en het zijn bovendien geen registergoederen.

Paul

Paul

op June 30, 2020

Om praktische te blijven, is het mogelijk (mag niet, weet ik) om de kosten van de p-plekken te gaan verdelen over 1 P-plek meer en dat degene die die nu in bezit heeft deze mee gaat betalen?

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

op June 30, 2020

Paul zei:

Om praktische te blijven, is het mogelijk (mag niet, weet ik) om de kosten van de p-plekken te gaan verdelen over 1 P-plek meer en dat degene die die nu in bezit heeft deze mee gaat betalen?Verhuur aan de hoogste bieder of algemeen kortparkeren waren tot voor kort bespreekbare opties, maar er mag wat mij betreft nu definitief een plantenbak van gemaakt worden.