Scootmobiel in trappenhuisMachinist

Machinist

op May 1, 2018

Allen,

Ik heb een aavraag ontvangen of de scootmobiel van een bewoner in de hal/trappenhuis gestald mag worden (er is geen lift aanwezig) nu is de vraag of dit mag wegens de brandveiligheid (vluchtroute)?

Alvast bedankt

Carla

Carla

op May 1, 2018

Beste Machinist,

Hier zijn de meningen over verdeeld. Het lijkt mij het beste dat je zelf even gaat informeren hoe de plaatselijke brandweer erover denkt.

In ons complex heeft de brandweer het verboden.

Met vriendelijke groet,

Carla.

Paul

Paul

op May 2, 2018

het is niet alleen of de brandweer dit toestaat maar ook het HR kan dit verbieden, check deze ook even, bovendien kan dit een "aanzuigende" werking hebben...

Carla

Carla

op May 2, 2018

Het plaatsen van een scootmobiel kan/mag niet , zomaar en bij voorbaad, verboden worden middels het verbod te vermelden in het H.H.R. Dan handel je in strijd met de wet op Gelijke behandeling  op grond van handicap of chronische ziekte. 

Een aanvraag tot.......zal altijd goed gewogen moeten worden, afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. 

Het brandveilig houden van vluchtwegen lijkt mij prio nummer één. 

Bob

Bob

op May 2, 2018

Carla zei:

Beste Machinist,

Hier zijn de meningen over verdeeld. Het lijkt mij het beste dat je zelf even gaat informeren hoe de plaatselijke brandweer erover denkt.

In ons complex heeft de brandweer het verboden.

Met vriendelijke groet,

Carla.Hi Machinist,

Niet de brandweer, maar de gemeente, is in deze de bevoegde autoriteit.

Op enige vluchtroute mag nooit, zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit, een scootmobiel of welk ander obstakel dan ook worden geplaatst. Landelijk wordt hiervoor standaard een publicatie van de veiligheidsregio Haaglanden als norm gehanteerd.

ALS de bevoegde autoriteit het al toestaat is het zeker nog niet af. Ook de VvE zal op verzoek van enige "staller" ook nog expliciet toestemming moeten verlenen (of weigeren).

Met vriendelijke groet, Bob.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op May 3, 2018

dit kan dus al in het HR staan, kan zijn dat dit al bij voorbaat is uitgezocht allemaal en dat men tot de conclusie kwam dat de vluchtwegen teveel gehinderd zouden worden...

Machinist

Machinist

op May 3, 2018

Er staat in de HR:

Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke gedeelten wasrekken, meubilair,
plantenbakken, deurmatten, decoratie of andere voorwerpen te plaatsen, dit in
verband met de veiligheid bij calamiteiten. Galerijen en trappenhuizen zijn uw
vluchtweg bij bijvoorbeeld brand.
Behoudens in de daarvoor bestemde eigen berging of de gezamenlijke
fietsenberging is het verboden fietsen, bromfietsen, scooters en winkelwagens
elders in het gebouw te plaatsen of deze mee te nemen naar uw appartement..

Ik heb diverse artikelen gelezen en bij de ene VvE wordt het aangevochten en uiteindelijk wel toegelaten en bij de andere niet. Als voorzitter van bestuur ben ik geen voorstander ervoor want van de een komt het ander en staat er straks ook fietsen en dergelijke.

De gemeente zal het besluit moeten nemen in dit respect.

Paul

Paul

op May 4, 2018

het is dus al geregeld, niet toestaan en verwijzen naar dit artikel, ook als de gemeente zegt het mag of de brandweer aan dit artikel vasthouden, is niet voor niets opgenomen...

Bob

Bob

op May 4, 2018

Paul zei:

het is dus al geregeld, niet toestaan en verwijzen naar dit artikel, ook als de gemeente zegt het mag of de brandweer aan dit artikel vasthouden, is niet voor niets opgenomen...Hi Machinist, Bovenstaande reactie is wat mij betreft onjuist en ongenuanceerd. Een (medisch noodzakelijke?) scootmobiel is iets anders dan de in het HHR (en waarschijnlijk ook het modelreglement/MR al) genoemde zaken, en vraagt daarom om een andere benadering. Hoewel voor jouw VvE het nieuwe MR 2017 niet van kracht is, leent het artikel 23 (met name lid 4 e.v.) zich uitstekend voor analoge toepassing. Mocht de aanvrager zich, al dan niet met behulp van een ander onderdeel van de gemeente (I.c. het WMO-loket), tot de rechtbank wenden dan kun je in genoemd artikel lezen welke gedachtegang iedere rechter zal volgen en welke afwegingen worden gemaakt. Een botte weigering onder verwijzing naar jullie HHR is hier zeker niet op zijn plaats. Met vriendelijke groet, Bob
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op May 5, 2018

Juist wel Bob, de aanvrager moet dan aannemelijk maken dat zijn scootmobiel noodzakelijk is EN, en dat is van belang, dat er geen andere mogelijkheid is om de scootmobiel te plaatsen zoals een scootmobielberging welk vaak tesamen met de scootmobiel door de gemeente geplaatst word.

 

het probleem van deze bewoner moet je niet het probleem van de vve maken, deze bewoner kan gewoon net als ieder ander voorzieningen aanvragen bij de gemeente...