Tijdens ALV leden verhuur, verhuizingen en overleden leden met naam meedelenU. Rathnow

U. Rathnow

op February 6, 2019

De extern bestuurder (er is geen VvE bestuur) mailde het heel normaal te vinden leden e-mails en privé aangelegenheden te delen met de ALV voorzitter. Met alle roddelgevolgen van dien. Tijdens ALV en in notulen vermeldt de voorzitter appartementen verhuur en  verkoop met desbetreffend huisnummer alsmede overleden leden bij naam. Gelet op de AVG wet, zijn de voorzitter en de bestuurder hiertoe bevoegd ? Dient een ALV voorzitter discreet te zijn en in voornoemde aangelegenheden VvE leden geheimhouding te betrachten? 

VvE De Sirenen

VvE De Sirenen

op February 11, 2019

Hallo ,

Het delen van privéaangelegenheden en e-mails met de ALV-voorzitter hoort niet en mag niet in het kader van de AVG.
Of het feit dat dit gebeurt moet , via de begeleidende brief verstrekt bij de Privacy-verklaring van de VvE, bekend zijn bij
de bewoners.
Dat de ALV-voorzitter als " spreekbuis " van de ext. bestuurder enige info tijdens de vergadering geeft over het "reilen en zeilen " van de VvE is normaal.  Iedere bewoner mag weten door wie hij in welke hoedanigheid al dan niet omringd wordt.
Hier is ook een sociaal aspect van toepassing.

Jos    secr. VvE