Toepasbaarheid Art. 50 BurenrechtVVE66

VVE66

op March 11, 2021

Als een bewoner op de begane grond een bestaand (uitstekend) dakje wil vervangen door een glazen dak, waarmee er in een schuine lijn inkijk ontstaat op de bovenliggende verdieping, via het raam op die verdieping, kan de bewoner van de bovenliggende verdieping zich dan beroepen op art 50 uit het Burgerlijk Wetboek Boek 5? Of gaat het daarin echt alleen om muuropeningen?

  • Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

  • De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt.

  • De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.

Paul

Paul

op March 12, 2021

dat lid moet hiervoor toestemming vragen aan de leden, leg daar je bezwaren neer.

VVE66

VVE66

op March 12, 2021

Paul zei:

dat lid moet hiervoor toestemming vragen aan de leden, leg daar je bezwaren neer.Ja, dat gebeurt ook, maar mijn vraag is: is die wet ook van toepassing op inkijk via een lager gelegen glazen dak, of niet? 

Paul

Paul

op March 13, 2021

lijkt mij niet, dit artikel gaat over muuropeningen, vandaar mijn eerdere opmerking....

 

is een verandering aan de buitenschil van het gebouw en dit mag niet zomaar veranderd worden....

VVE66

VVE66

op March 13, 2021

Paul zei:

lijkt mij niet, dit artikel gaat over muuropeningen, vandaar mijn eerdere opmerking....

 

is een verandering aan de buitenschil van het gebouw en dit mag niet zomaar veranderd worden....De juristen verschillen van mening over de interpretatie, dat vind ik opmerkelijk.

Paul

Paul

op March 14, 2021

zou ik als ik je was eens in de rectspraak gaan zoeken of je daar iets kunt vinden....

Bob

Bob

op March 14, 2021

Wat zit er onder het (af)dakje (of is het echt een dak)?

Waarom zit dat dakje daar, waartoe is dit dakje oorspronkelijk aangebracht?

Hoe ver staat de muur waarin de opening onder het dakje is aangebracht van de grenslijn, gemeten loodrecht op die muur?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op March 17, 2021

Als je de feiten en omstandigheden niet uiteenzet kan je nimmer een sluitend antwoord krijgen/verwachten.

Dan kun je het beroep op betreffende artikel beter gewoon proberen.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op March 17, 2021

Paul zei:

zou ik als ik je was eens in de rectspraak gaan zoeken of je daar iets kunt vinden....Geheel mee eens.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!