Uitbreiding contract, alv nodig?lilianjansbeken

lilianjansbeken

op June 8, 2019
Dag beste forumleden, Ik ben secretaris van een VvE met 28 eigenaren. Het vorige bestuur heeft een huurcontract afgesloten met een telecomprovider voor de huur van een stuk dak voor het plaatsen van 1 paal. Nu wil de telecomprovider het contract verlengen maar ook 2 extra stukjes dak huren voor 2 extra palen. Hiervoor betalen zij jaarlijks €1500 bovenop de al afgesproken huurprijs. Op zich gaat het bestuur wel akkoord met deze deal maar onze vraag is of we dit ook moeten voorleggen aan de overige eigenaren. Op zich hebben ze al ingestemd met het vorige contract. Dit is een uitbreiding van het contract en het gehuurde oppervlak. Zo nee, dan zijn we klaar :-) Zo ja, is een alv bijeenroepen nodig of kunnen we de eigenaren schriftelijk benaderen en hen vragen schriftelijk te reageren? Alvast hartelijk dank voor advies, Lilian Jans-Beken

tuurlijk moet je eerst je leden daar over laten stemmen dit gaat over veiligheid en gezondheid die antennes geven straling af.en er zijn mensen die daar bang voor zijn kwa gezondheid.En als ze twee palen er bij gaan zetten moet de bliksem beveiling ook uit gebreit worden dus zal je ook nog leidingen tegen de gevel aan krijgen deze bliksem beveiling wordt alleen gemaakt dat deze de site beschermd en niet het flat, als deze leiding 50cm naast iets meetaals loop (balkonhek) zal deze op de bliksemleideing moeten worden aangesloten anders is de kans groot dat bij inslag het balkon hek onder stroom kom te staan en mocht er iemand staan hij of zij vermoedelijk het niet meer na verteld.. Ik zal zeggen laat het bedrijf met tekeningen komen hoe het er uit gaat zien ook de blikem beveiliging laat dit daarna door een tweede partij na kijken en overleg daarna met de leden.als die dan positief instemmen dan zijn jullie gedekt,want hoe jullie het nu doen zonder overleg en er gebeurd wat iemand die daar boven woond en hij of zij krijgt de K ziekte kunnen ze dit in jullie voeten schruiven 

Paul

Paul

op June 8, 2019

Formeel moeten de leden dit uiteraard goed keuren, je mag dit schriftelijk voorleggen maar weet dat als er dan 1 stem tegen is je het al niet door mag laten gaan...

 

Waarschijnlijk gaat het hier om 5G masten, persoonlijk, gezien de verhalen, zou ik hier niet voor zijn, een paar centen is dit echt niet waard maar dit is mijn persoonlijke mening...

 

Er zijn mensen die echt last hebben van de straling die van dit soort masten afkomt, stel nu dat er 1 zo een persoon in het gebouw woont en deze stemt tegen terwijl de rst voor stemt, wat doe je dan??? Laat je plaatsen is wel het woongenot van deze ene persoon naar de vaantjes, wil je dat voor een paar rotcenten???

 

Laat je dan dat bedrijf die masten plaatsen? ook om deze reden zou ik er al tegen zijn, zelfs als er 20 voor zijn 1 tegen en de rest neutraal en dan heb je uiteraard ook nog te maken met eerder genoemde argumenten/onderzoekingen...

lilianjansbeken

lilianjansbeken

op June 8, 2019

Bedankt voor de uitvoerige reacties.