Vervanging schoonmaakdienstHennie53

Hennie53

op June 6, 2020

We maken al jaren gebruik van een vaste schoonmaakdienst. De laatste jaren lopen de afspraken erg stroef. Afspraken zijn moeilijk te maken en we hebben als bestuur de indruk dat de werkzaamheden zoals overeengekomen in het contract onvoldoende uitgevoerd worden. De schoonmaakkosten zijn jaarlijks behoorlijk. We hebben als bestuur overleg gehad om eens wat vrijblijvende offertes op te vragen bij andere schoonmaakdiensten. Onze vraag is: mogen we als bestuur het besluit nemen om over te stappen naar een andere schoonmaakdienst, indien deze in jaarlijkse kosten onder de huidige kosten blijft. We hanteren modelreglement 1992 en lezen in artikel 39 lid 2  besluiten over overeenkomsten omtrent onderhoud geen vergaderbesluit vragen. Klopt dit? 
hopende op reactie, Hennie 

Paul

Paul

op June 7, 2020

artikele welk je aanhaalt gaat over technisch beheer en onderhoud, ik lees dan het technische onderhoud zoals onderhoud liften bijvoorbeeld....

 

als ik art. 38 lees, met name lid 1 en 2,  kun je er wel als bestuur een beslissing over nemen....

 1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.

   

 2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur. Het bestuur kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die een bedrag dat door de vergadering zal worden vastgesteld te boven gaan, tenzij het daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.

 

schoonmaak is wel onderhoud en de beslissing over het bedrag is al genomen....

 

nu kan ik niet zien of er in jullie huishoudelijk reglement nog nadere bepaling zijn opgenomen uiteraard hieromtrent, tegelijk, als jullie willen veranderen en jullie hebben offerte"s, leg ze voor aan de alv, krijg je ook geen gezeur achteraf....

Hennie53

Hennie53

op June 7, 2020

Paul zei:

artikele welk je aanhaalt gaat over technisch beheer en onderhoud, ik lees dan het technische onderhoud zoals onderhoud liften bijvoorbeeld....

 

als ik art. 38 lees, met name lid 1 en 2,  kun je er wel als bestuur een beslissing over nemen....

 1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.

   

 2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur. Het bestuur kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die een bedrag dat door de vergadering zal worden vastgesteld te boven gaan, tenzij het daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.

 

schoonmaak is wel onderhoud en de beslissing over het bedrag is al genomen....

 

nu kan ik niet zien of er in jullie huishoudelijk reglement nog nadere bepaling zijn opgenomen uiteraard hieromtrent, tegelijk, als jullie willen veranderen en jullie hebben offerte"s, leg ze voor aan de alv, krijg je ook geen gezeur achteraf....Dank je Paul. Ons HR geeft alleen een bedrag waarin bestuur gemachtigd is voor verrichten financiële handelingen. Lees het volgende:

artikel 10

1. De vergadering machtigt de bestuurder/beheerder tot verrichten van financiële handelingen die volgens de begroting zijn vooruitzien, voorzover deze een bedrag van 1500 niet te boven gaan.

2. Voor transacties die het bedrag van 1500 te boven gaan behoeft de bestuurder/beheerder de toestemming van de voorzitter

dit zou nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar zoals je al aangaf is, om problemen achteraf te voorkomen, het voorleggen van de offerte aan de vergadering de beste optie 

Paul

Paul

3 weken geleden

ja als ik dit zo lees mag dit gewoon ook al omdat jullie al een post in de begroting op hebben genomen voor de schoonmaak, eigenlijk gaat het erom dat jullie het ene kontrakt willen ontbinden en een ander op willen starten....

 

daar komen vrijwel altijd sentimenten bij kijken, bijv. oud bestuurders die dit kontrakt hebben afgesloten of bewoners die een goed kontakt hebben met de huidig schoonmaakploeg om maar iets te noemen, alleen daarom al zou ik het aanraden om de beslissing inderdaad even uit te stellen en met een hele goede uitleg voor te leggen met de verschillende offerte's....

Rob

Rob

3 weken geleden

In MR1992 art. 39 lid 1 is bepaalt dat DE VERGADERING uitsluitend overeenkomsten (waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien) aan kan gaan, indien dat uitdrukkelijk in het reglement is geregeld.
In lid 2 is bepaalt dat DE VERGADERING wél overeenkomsten (waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien) aan kan gaan, wanneer die overeenkomsten betrekking hebben op het administratief beheer of op het technisch beheer en onderhoud.

Het is DE VERGADERING die besluit overeenkomsten aan te gaan,
Het is DE VERGADERING die besluit overeenkomsten te beëindigen,
Het is DE VERGADERING die besluit overeenkomsten te wijzigen enz.

.... dus niet het bestuur. 

 

Paul

Paul

3 weken geleden

daar heb ik ook nog over getwijfeld maar lijkt me dat dit niet van toepassing is in dit specifieke geval, letterlijk staat er.....

 

 1. Tot het aangaan van overeenkomsten waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien, kan slechts door de vergadering worden besloten, voor zover de mogelijkheid hiertoe uit het reglement blijkt.

   

 2. Het onder het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op het administratief beheer of op het technisch beheer en onderhoud.

wat jij schrijft Rob moet dus uit het reglement blijken en dat is maar de vraag, bovendien is er al een overeenkomst afgesloten waar de vergadering mee akkoord is gegaan,  in lid 2 staat dan dat het eerste lid nietl van toepassing is op o.a onderhoud....

Rob

Rob

3 weken geleden

Dit 'specifieke' geval gaat over overeenkomsten, afgesloten door de VvE, en daar gaat (in dit geval) artikel 39 over.
In lid 2 staat niet dat lid 1 niet van toepassing is maar dat 'het bepaalde' in lid 1 niet van toepassing is op overeenkomsten voor administratief beheer en technisch beheer en onderhoud, vandaar dat 'de vergadering' gewoon kan besluiten om onderhoudscontracten voor lift, glasbewassing, tuinonderhoud en beheerovereenkomsten met VvE beheerders aan te gaan.
Daarnaast kan de vergadering dus alleen besluiten om meerderjarige overeenkomsten (die geen betrekking hebben op administratief beheer en technisch beheer en onderhoud) aan te gaan,  indien die mogelijkheid uitdrukkelijk in het reglement is geregeld.

Waar het hier om draait is dat het de vergadering is die mag besluiten overeenkomsten aan te gaan, en het ook de vergadering is die moet besluiten of een overeenkomst wel of niet beëindigt moet/gaat worden.
 

 

Bob

Bob

3 weken geleden

MR1992 artikel 39 handelt niet over waar het voorrecht te besluiten ligt, maar over waartoe wel of niet kan worden besloten. Artikel 39 handelt over een specifiek soort van besluiten, te weten de besluiten "waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien".

Artikel 39 leert slechts dat besluiten waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen die zich over een langere periode dan een jaar uitstrekken voortvloeien expliciet moeten worden genoemd in het reglement, tenzij het gaat om besluiten "die betrekking hebben op het administratief beheer of op het technisch beheer en onderhoud."

Het gaat er in artikel 39 om waarover wordt beslist, niet door wie.

Een overeenkomst over schoonmaakwerkzaamheden is niet per definitie meerjaarlijks.

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

3 weken geleden

MR1992 artikel 38 gaat (leden 1 t/m 3) over bevoegdheden en prerogatief.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Rob

Rob

3 weken geleden

Vraag 1: wat is de betekenis/waarde van "slechts door de vergadering" in lid 1 van MR1992 ?

Vraag 2: wat is volgens jullie 'het onder het eerste lid bepaalde" ?

Daarnaast ben ik ook van mening dat een overeenkomst voor een periode van één jaar met een automatische verlenging ook een overeenkomst is waaruit regelmatig terugkerende verplichtingen voortvloeien.