VolmachtenFlorentine

Florentine

op July 5, 2020

Goedendag,

Binnenkort is de jaarlijkse vergadering. Via een brief van het bestuur worden de leden gevraagd om bij afwezigheid een volmacht af te geven. Als men niemand heeft aan wie een volmacht gegeven kan worden is de volgende oplossing bedacht:

Mocht u niemand hebben die voor u de machtiging kan inbrengen, dan vult u uw voorkeurstem in op de machtiging en ondertekent deze. Maar u laat de plaats waar u normaliter de naam van de gemachtigde invult open. U zorgt ervoor dat uw machtiging in de brievenbus van het bestuur ligt. Wij zorgen er dan voor dan een van onze technische dienst mensen of coördinatoren namens u, uw stem uitbrengt.

Wij vallen onder MR 2006 en het is niet toegestaan een machtiging aan het bestuur af te geven. Maar mag deze oplossing wel?

Paul

Paul

op July 6, 2020

in principe mag dit maar dan moet er niets over staan in het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement, daarin kan worden bepaald hoeveel machtigingen per persoon gegeven mogen worden, staat dit er niet in dan is er geen maximum....

 

wat mij persoonlijk tegenstaat aan dit soort doelmachtigingen is dat er in een vergaderingen argumenten ingebracht kunnen worden waardoor je stem kan draaien de andere kant op, tegelijk is dit het risico als je niet persoonlijk op een vergadering aanwezig wilt of kunt zijn....

 

het moet wel duidelijk zijn met een doelmachtiging op welk punt men mee wil stemmen en hoe men stemmen wil, het kan zelfs zo zijn dat er een stemverklaring opgenomen word....

 

 

Rob

Rob

op July 6, 2020

Een volmacht waar de naam van de gevolmachtigde niet is ingevuld door de volmachtgever is een ongeldige volmacht.
Het invullen van de naam van de gemachtigde door het bestuur is frauderen.
Als de volmachtgever wil dat zijn of haar stem uitgebracht wordt door iemand van de TC of één van de coödinatoren kan de volmachtgever toch ook gewoon die naam invullen ?

Frans4sure

Frans4sure

op July 6, 2020

In onze VvE is het bestuur verzot op zogenaamde "blanco" volmachten...

Paul

Paul

op July 7, 2020

Rob je hebt gelijk, had ik helemaal overheen gelezen....

 

wat ook nog niet vermeld is dat als iets ter stemming komt wat niet op de agenda staat, komt nogal eens voor, of de volmacht daar ook geldig is, dit kan expliciet op de volmacht aangegeven worden hoe moet er gestemd worden over welk onderwerp en waar mag absoluut GEEN stem uitgebracht worden zoals bovenstaande....

Rob

Rob

op July 7, 2020

Ik vind het onbegrijpelijk dat er kennelijk toch nog genoeg eigenaren bestaan die er gevolg aan geven !

Florentine

Florentine

op July 7, 2020

Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Het is bijzonder dat het bestuur iedere keer weer een creatieve oplossing bedenkt om de regels te overtreden. Of zou het onkunde zijn?  Maar ja, het saamhorigheidsgevoel is belangrijker als het volgen van de regels. Dat is alleen maar lastig. 
En ach....het zijn maar vrijwillgers die de vereniging veel kosten besparen. 
Ik zal een poging wagen dit onder de aandacht te brengen, maar geef mijzelf weinig kans. Ik ben ook benieuwd of de voorzitter van de vergadering alert genoeg is. Denk het niet.....

 

 

Paul

Paul

op July 8, 2020

Je kunt natuurlijk gewoon vragen of de volmachten op naam staan en als hier ontkennend op geantwoord word dan zeggen dat ze niet geldig zijn onder de huidige regels....

 

Dit moet dan in de notulen opgenomen worden en je kunt elk besluit welk word genomen nietig laten verklaren dan wel laten vernietigen via de rechter....

Frans4sure

Frans4sure

op July 10, 2020

Paul zei:

Je kunt natuurlijk gewoon vragen of de volmachten op naam staan en als hier ontkennend op geantwoord word dan zeggen dat ze niet geldig zijn onder de huidige regels....

 

Dit moet dan in de notulen opgenomen worden en je kunt elk besluit welk word genomen nietig laten verklaren dan wel laten vernietigen via de rechter....Beste Paul, ook binnen onze VvE wordt veel gesjoemeld met blanco volmachten. Daardoor ontstaan machtsbolwerken die alle besluiten die hun welgevallig zijn naar zich toetrekken. Dan is de ALV in deze een tandeloze versnellingsbak geworden. Vooraf moeten alle volmachten openbaar zijn gemaakt met naam en toenaam. Blanco volmachten zo veel mogelijk vermijden

Bob

Bob

op July 10, 2020

Ja, goed plan!! Laten we alle leden het werk van de voorzitter van de vergadering doen. Desnoods alle 200 leden.

Is een "blanco volmacht" een niet ingevuld machtigingsformulier?? Of bedoel je een algemene volmacht??


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!