VvE bestuur wil eigenmachtig een 2e Kascommissie buiten de ALV om installerenFrans4sure

Frans4sure

op July 8, 2020

Interessante ontwikkelingen in een rammelende VvE. Afgezien van het feit dat de ALV een Kascommissie heeft vastgesteld heeft de voorzitter van het VvE bestuur een besluit genomen om buiten de ALV om een 2e Kascommissie te installeren omdat de financiele conclusies van de 1e Kascommissie hen niet bevallen,

Negatieve cijfertjes in de eindbalans, ontbrekende en verlopen contracten etcetera.

Een bestuur kan nooit een tweede kascommissie instellen – de ALV kiest de leden van de kascommissie en die gekozen kascommissie brengt verslag uit aan en op de ALV.

Food 4 thoughts?

Bob

Bob

op July 8, 2020

Citaat van deze nitwit:

Quote

Op 27-05-2020 heeft ten kantore van Winter VvE Beheer een open en eerlijk gesprek plaatsgevonden met de eigenaar, de heer de Winter, en ALV leden van een VvE over de handel en wandel van een VvE bestuur in Dordrecht. Uit dit gesprek is duidelijk geworden dat Winter VvE Beheer integer is en volledig handelt in opdracht van dat VvE bestuur. 

Unquote

De beheerder die je eerder verwenste en aan de schandpaal zette gaat je misschien redden??

Het bestuur van deze VvE is uit hetzelfde hout gesneden als poster. Veel plezier met jouw strijd. Jullie verdienen elkaar.  ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op July 9, 2020

dat kan het bestuur helemaal niet doen, daar gaat de alv over en niemand anders....

 

als ik jullie was zou ik maar eens beginnen met alle financiele stukken over de laatste jaren "veilig" te stellen en hiervan copién op gaan slaan....

 

Verder, zoals al meer opgemerkt, ga met dit zooitje naar de rechter en vraag daar (als de alv dit niet doet)  om dit bestuur uit zijn functie te ontheffen....

 

je zult dit wel goed moeten onderbouwen vandaar, sla alles wat je te pakken kunt krijgen op....

Frans4sure

Frans4sure

op July 9, 2020

Paul zei:

dat kan het bestuur helemaal niet doen, daar gaat de alv over en niemand anders....

 

als ik jullie was zou ik maar eens beginnen met alle financiele stukken over de laatste jaren "veilig" te stellen en hiervan copién op gaan slaan....

 

Verder, zoals al meer opgemerkt, ga met dit zooitje naar de rechter en vraag daar (als de alv dit niet doet)  om dit bestuur uit zijn functie te ontheffen....

 

je zult dit wel goed moeten onderbouwen vandaar, sla alles wat je te pakken kunt krijgen op....Beste Paul, we hebben hierover gecommuniceerd met een registeraccountant. Die heeft ons er op gewezen dat de voorzitter van dit VvE bestuur fout zit. 28-07-2020 is er een ALV door het bestuur gepland. Er zijn door verschillende ALV leden diverse brieven aangetekend verstuurd waar niet op gereageerd wordt. De voorzitter is een meester in het manipuleren en denkt op deze manier zijn koninkrijkje te beschermen. Gelukkig beschikken we over voldoende bewijzen inzake onbehoorlijk bestuur.

De Second Opinion Kascommissie heeft alles goedgekeurd op 29-04-2020 en 95 % van de bevindingen van de 1e Kascommissie overgenomen. Uiteraard hebben de leden Janknegt, v/d Linden en Bonzet  van de Second Opinion Kascommissie niet gecommuniceerd met de door de ALV aangestelde Kascommissie.

Tevens merken we dat onze VvE beheerder er boekhoudkundig gezien een rommeltje van maakt. Teveel fouten in de boekhouding.

We gaan het zien na de komende ALV. Mochten we er niet uitkomen dan zullen meerdere ALV leden naar de kantonrechter stappen.

Paul

Paul

op July 10, 2020

doe dit gezamenlijk en laat je bijstaan door een advocaat, je moet goed onderbouwd ter tafel komen en de juiste procedure volgen, doe dit ook, als je besluiten aanvecht, binnen 4 weken na de vergadering zodat je niet voor paal staat, neem dus NU al kontakt op met de andere leden om NU al gezamenlijk een advocaat in de arm te nemen, je mag deze zelfs op de vergadering uitnodigen om het woord te voeren namens een van jullie!!!!

Frans4sure

Frans4sure

op July 10, 2020

Paul zei:

doe dit gezamenlijk en laat je bijstaan door een advocaat, je moet goed onderbouwd ter tafel komen en de juiste procedure volgen, doe dit ook, als je besluiten aanvecht, binnen 4 weken na de vergadering zodat je niet voor paal staat, neem dus NU al kontakt op met de andere leden om NU al gezamenlijk een advocaat in de arm te nemen, je mag deze zelfs op de vergadering uitnodigen om het woord te voeren namens een van jullie!!!!Beste Paul, eerst proberen we het tijdens de komende ALV bespreekbaar te maken en te krijgen met alle ALV leden. We hebben op basis van feiten en bewijzen een presentatie uitgewerkt die al een week geleden aan iedereen is uitgedeeld. Zodat ze het goed kunnen doorlezen. Ook aan alle bestuursleden en externe VvE beheerder is de presentatie verstrekt. Vooralsnog laten veel ALV leden (de oudere bewoners) zich teveel intimideren en manipuleren door de bestuursvoorzitter.

Gelukkig zijn er nog genoeg ALV leden die wat steviger in hun schoenen staan in hun meningsvorming.. 

Wij hebben voldoende bewijzen om er een rechtzaak van te maken. Worden ook gesteund door de adviezen van een onafhankelijke registeraccountant en een boekhoudkantoor. Eerst maar eens de stemming van de ALV afwachten, daarna voldoende tijd om in het uiterste geval naar de kantonrechter te stappen.

Frans4sure

Frans4sure

op July 28, 2020

Ondertussen heeft het VvE bestuur de volgende tekst in Twinq geplaatst. Het vervelende hiervan is dat de meeste "seniore" ALV-leden nauwelijks met Twinq kunnen omgaan en echte digibeten zijn. Derhalve kunnen ze vooraf zich niet inlezen in alle vergaderdocumenten. Het zou van fatsoen getuigen wanneer alle vergaderstukken, offertes enz vooraf zouden zijn uitgeprint op papier en verspreid onder alle ALV-leden door de externe VvE beheerder of het VvE bestuur.

Hieronder volgt de tekst van de second opininion Kascommissie;

"Dordrecht, 29 april 2020

Aan het Bestuur van de VvE van het gebouw XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Door het bestuur zijn we gevraagd om als "second opinion" nogmaals naar de Kas van 2019 te kijken.

Conclusie,
Wij hebben daarbij geen ernstige afwijkingen geconstateerd en keuren de financiële stukken daarom goed.
Maar voor de toekomst is de toezegging van de volgende verbeteringen gewenst:
Tijdens onze controlewerkzaamheden viel het ons op dat de meeste contracten in Twinq niet meer actueel zijn.
We vragen van XXXXXXXXX de toezegging, om alle vanaf ianuari 2020 binnengekomen facturen te controleren.
En er daarbij voor te zorgen dat de daaraan ten grondslag liggende offertes, reparatieverzoeken en contracten up-to-date zijn. Tevens dat alle stukken worden opgenomen in Twinq met data, indexeringen en de juiste tenaamstelling.
Dit zodat de Kascommissie van 2021 de stukken van 2020 beter, sneller en transparant kan beoordelen."

Dit staat haaks op de conclusies van het door de ALV vastgestelde Kascommissie die de administratie heeft afgekeurd.

Het VvE bestuur heeft zelf een "vervangende" Kascommissie omdat de afkeuring tegen het zere been is van de voorzitter die vervolgens de Kascommissie dat door de  ALV is vastgesteld terzijde schuift.

 

Paul

Paul

op July 31, 2020

feitelijk gezien zijn deze mensen geen "kascommissie",  deze word aangesteld door de alv en door niemand anders, bestuur kan mensen vragen om mee te kijken, en aanbevelingen te doen maar ze hebben geen zeggingskracht....

 

kascommissie alv is degeen die namens de alv boeken bekijkt en zijn bevindingen voorlegt, daarin kan alv meegaan of niet en eventueel alsnog beslissen een derde partij (accountent)  de papieren na te laten kijken....

 

velen weten niet eens trouwens wat een kascommissie nu eigenlijk inhoud, als bestuur bijvoorbeeld op eigen houtje reperatie's uit laat voeren waar ze niet toe bevoegd zijn of iets dergelijks dienen ze dit ook te melden aan de alv....

Frans4sure

Frans4sure

op August 3, 2020

Paul zei:

feitelijk gezien zijn deze mensen geen "kascommissie",  deze word aangesteld door de alv en door niemand anders, bestuur kan mensen vragen om mee te kijken, en aanbevelingen te doen maar ze hebben geen zeggingskracht....

 

kascommissie alv is degeen die namens de alv boeken bekijkt en zijn bevindingen voorlegt, daarin kan alv meegaan of niet en eventueel alsnog beslissen een derde partij (accountent)  de papieren na te laten kijken....

 

velen weten niet eens trouwens wat een kascommissie nu eigenlijk inhoud, als bestuur bijvoorbeeld op eigen houtje reperatie's uit laat voeren waar ze niet toe bevoegd zijn of iets dergelijks dienen ze dit ook te melden aan de alv....Beste Paul, de second opinion Kascommissie heeft de kas goedgekeurd en 80 % van de bevindingen van de eerste Kascommissie overgenomen, terwijl de eerste Kascommissie op basis van boekhoudkundige fouten de administratie heeft AFGEKEURD. Het VvE bestuur en de externe VvE beheerder zullen de administraties niet voor een bepaalde datum bijwerken. De VvE-voorzitter vond het schandalig dat de eerste Kascommissie een registeraccount en een onafhankelijke boekhouder hebben ingeschakeld om naar de verschillende boekjaren te kijken. Hun oordeel loog er niet om. Tegen een lid van de eerste Kascommissie werd gesist dat er sprake was van smaad en laster. Men accepteert niet dat experts meekijken naar de slecht uitgevoerde administraties.

Wordt vervolgd... 

Bob

Bob

op August 4, 2020

Frans4sure zei:

Beste Paul, de second opinion Kascommissie heeft de kas goedgekeurd en 80 % van de bevindingen van de eerste Kascommissie overgenomen, terwijl de eerste Kascommissie op basis van boekhoudkundige fouten de administratie heeft AFGEKEURD. Het VvE bestuur en de externe VvE beheerder zullen de administraties niet voor een bepaalde datum bijwerken. De VvE-voorzitter vond het schandalig dat de eerste Kascommissie een registeraccount en een onafhankelijke boekhouder hebben ingeschakeld om naar de verschillende boekjaren te kijken. Hun oordeel loog er niet om. Tegen een lid van de eerste Kascommissie werd gesist dat er sprake was van smaad en laster. Men accepteert niet dat experts meekijken naar de slecht uitgevoerde administraties.

Wordt vervolgd... Zie nog steeds niet veel meer dan oninteressante beweringen.  ;)

Wat veel interessanter is is wat de vergadering, gehoord het verslag van de benoemde KCC en het verslag van een niet bestaande en slechts vermeende KCC, heeft besloten.

Met een vergaderbesluit kan een VvE-lid iets, met alleen maar geweeklaag komt men nergens.

Hoe luidt het vergaderbesluit ?!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!