waar is een VvE verantwoordelijk voor?Theo Wassenaar

Theo Wassenaar

op May 17, 2021

Beste forumleden,

Er is een steeds terugkerende vraag die bij onze VvE komt, namelijk:

wat valt onder de verantwoordelijkheid van de VvE en wat is voor de eigenaar. Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld.

kozijnen; deze hebben een buitenkant en een binnenkant. de buitenkant is helder. alles wat daaraan moet gebeuren is voor rekening van de VvE. Sinds jare worden de ramen vanaf de buitenkant geplaatst en vindt de afdichting plaats d.m.v. kit. De kit dient elke 5-7 jaar gecontroleerd te worden. Aan de binnenkant zit ook kit. wie is daar nu verantwoordelijk voor; de eigenaar of de VvE. Hetzelfde geldt dan ook voor het schilderwerk.

op de site van Van Rijsenbeek staat een artikel, maar die biedt nog niet veel soulaas (zie bijlage).

Theo


 Bijlage 1 

Paul

Paul

op May 18, 2021

binnen schilderwerk is voor de eigenaar van het appartementsrecht, daar hoort ook bij onderhoud kit die overigens veelal veel langer meegaat dan de genoemde 5-7 jaar....

Buurman

Buurman

op May 25, 2021

Paul's reactie lijkt me de juiste in dezen. Wat me doet reageren is iets wat hier tegenaan schuurt, maar net even anders is.

 

Jaren geleden hadden we een geval dat een eigenaar gevolgschade declareerde bij de VVE. Deze was ontstaan door een mankement aan een voorwerp dat tot de gemeenschappelijke delen behoort.

Het bestuur vond dat de eigenaar verantwoordelijk was voor de gevolgkosten. Deze ging daartegen in verweer. De zaak is voorgelegd aan Rijssenbeek. Deze heeft het bestuur ervan overtuigd dat zij, conform Splitsingreglement 1992 artikel 18.3 verantwoordelijk is voor betreffende kosten.

Citaat: “3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.”

 

Uitleg simpel gesteld is: alle gevolgschades voortkomend uit gebreken aan gemeenschappelijke delen zijn voor rekening van de VVE.

Bob

Bob

op May 25, 2021

Buurman zei:

Paul's reactie lijkt me de juiste in dezen. Wat me doet reageren is iets wat hier tegenaan schuurt, maar net even anders is.

 

Jaren geleden hadden we een geval dat een eigenaar gevolgschade declareerde bij de VVE. Deze was ontstaan door een mankement aan een voorwerp dat tot de gemeenschappelijke delen behoort.

Het bestuur vond dat de eigenaar verantwoordelijk was voor de gevolgkosten. Deze ging daartegen in verweer. De zaak is voorgelegd aan Rijssenbeek. Deze heeft het bestuur ervan overtuigd dat zij, conform Splitsingreglement 1992 artikel 18.3 verantwoordelijk is voor betreffende kosten.

Citaat: “3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.”

 

Uitleg simpel gesteld is: alle gevolgschades voortkomend uit gebreken aan gemeenschappelijke delen zijn voor rekening van de VVE.Schade door gebreken en/of mankementen is niet per definitie gelijk aan schade ontstaan door het verrichten van handelingen conform MR1992 artikel 18 lid 3.

Daarmee is de simpele conclusie te kort door de bocht


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Buurman

Buurman

op May 25, 2021

Bob zei:

Schade door gebreken en/of mankementen is niet per definitie gelijk aan schade ontstaan door het verrichten van handelingen conform MR1992 artikel 18 lid 3.

Daarmee is de simpele conclusie te kort door de bochtEr staat dat het om gevolgschade ging die voortvloeide uit schade aan gemeenschappelijk eigendom. Het gaat niet om handelingen, anders had ik die beschreven.

Bob

Bob

op May 25, 2021

En precies daarom is MR1992 artikel 18 lid 3 hier niet van toepassing. Dat artikel gaat alleen maar over handelingen en niet over mankementen/gebreken.

Schade door handelingen is iets anders dan schade door mankementen. Zie mijn eerdere post.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Buurman

Buurman

op May 25, 2021

Terug naar waar het om gaat: Uitleg simpel gesteld is: alle gevolgschades voortkomend uit gebreken aan gemeenschappelijke delen zijn voor rekening van de VVE.

Bob

Bob

op May 25, 2021

Buurman zei:

Terug naar waar het om gaat: Uitleg simpel gesteld is: alle gevolgschades voortkomend uit gebreken aan gemeenschappelijke delen zijn voor rekening van de VVE.Die conclusie (uitleg) volgt niet uit jouw eigen verhaal daarboven. Het aangehaalde artikel is niet van toepassing en doet niet ter zake wanneer er sprake is van mankementen/gebreken.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op May 25, 2021

Bob zei:

En precies daarom is MR1992 artikel 18 lid 3 hier niet van toepassing. Dat artikel gaat alleen maar over handelingen en niet over mankementen/gebreken.

Schade door handelingen is iets anders dan schade door mankementen. Zie mijn eerdere post.Dus terug naar waar het om draait, zie quote.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
SAESF

SAESF

op July 10, 2021

Theo Wassenaar zei:

Beste forumleden,

Er is een steeds terugkerende vraag die bij onze VvE komt, namelijk:

wat valt onder de verantwoordelijkheid van de VvE en wat is voor de eigenaar. Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld.

kozijnen; deze hebben een buitenkant en een binnenkant. de buitenkant is helder. alles wat daaraan moet gebeuren is voor rekening van de VvE. Sinds jare worden de ramen vanaf de buitenkant geplaatst en vindt de afdichting plaats d.m.v. kit. De kit dient elke 5-7 jaar gecontroleerd te worden. Aan de binnenkant zit ook kit. wie is daar nu verantwoordelijk voor; de eigenaar of de VvE. Hetzelfde geldt dan ook voor het schilderwerk.

op de site van Van Rijsenbeek staat een artikel, maar die biedt nog niet veel soulaas (zie bijlage).

Theosinds 3 jaren wonen wij in een klein appartementencomplex van 4 app.boven een zakenbedrijf,gezamenlijk hebben wij een VVE waaraan wij maandelijks een bedrag betalen, in een bepaalde verhouding beschreven in een splitsingsakte. Een maand geleden hebben wij houtrot geconstateerd in een van onze velux dakkantelramen. Onze vraag is kunnen wij de vervanging hiervan door de VVE laten bekostigen.
Het bedrijf dat ons een offerte van vervanging heeft verstrekt,zegt dat de kantelramen bij de schil horen van het gebouw en dus de VVE de kosten hiervan moet dragen.

Het lukt mij niet om de splitsingsakte als bijlage te versturen

Kan iemand ons hierin adviseren alvast bedankt 7