Wet arbeid vreemdelingen(Wav)W.H.

W.H.

op January 5, 2021

Beste forumleden

Hoe beschermd u (VvE) zich tegen aannemers die het niet zo nauw nemen met de nederlandse wet. WAV. (wet arbeid vreemdelingen(Wav).

Er worden mensen tewerkgesteld in opdracht van uw VVE.

Aannemer gebruikt illegalen arbeids vreemdelingen, wordt betrapt door kontrole diensten.

Krijgt boete maar uw VVE ook ?

Er zijn  rechtszaken bekend.

Is een regel in uw offerte en opdracht voldoende bescherming.

Zoals deze.

 

Alle kosten voor overtreding  wet arbeid vreemdelingen(Wav) zaken zijn voor opdrachtnemer.

Of 

Alle kosten voor overtreden van Nederlandse wetten zijn voor opdrachtnemer.

 

Paul

Paul

op January 6, 2021

eerder iets van,

VvE ............ gaat er van uit dat de Nederlandse wet en regelgeving in acht word genomen door opdrachtnemer, in die gevallen waar dit niet gebeurd neemt VvE.......... geen enkele verantwoordelijkheid inzake deze overtredingen en zullen alle eventuele kosten voor rekening opdrachtnemer komen, OOK die kosten die opgelegd worden aan VvE.......... als opdrachtgever.

 

Opdrachtnemer gaat acoord met deze regeling door het aanvaarden van deze opdracht  van VvE......., deze regel maakt integraal onderdeel uit van overeenkomst tussen VvE.......... en opdrachtnemer.