Wie betaalt schade?Roelof

Roelof

op February 24, 2019

De in de betonvloer gelegde waterleiding in een appartement lekt. Daardoor heeft het onderliggende appartement schade. De opstalverzekering van de VvE vergoedt de schade als gevolg van de lekkage, tevens worden de opsporingskosten van het lek vergoed. De reparatie van de leiding komt voor rekening van de VvE. Om de leiding te kunnen repareren is het noodzakelijk dat de vloerbedekking (laminaat wordt verwijderd). Er moet dus ook een deel nieuw laminaat worden gelegd. De kosten hiervan zijn door de appartementeigenaar geclaimd bij zijn inboedelverzekering. Deze gaat wel tot uitbetaling over, maar omdat het laminaat een bepaalde leeftijd heeft, wordt niet het gehele bedrag vergoed. De eigenaar blijft nu met een schadepost zitten en wil nu dat de VvE die voor zijn rekeing neemt. Mijn vraag is of de VvE verplicht is die schade te vergoeden. 

Paul

Paul

op February 25, 2019

die schade is voor de vve, de eigenaar moet toestemming verlenen om de schade te repareren maar zonder kosten voor hem/haar...

Bob

Bob

op February 25, 2019

"Mijn vraag is of de VvE verplicht is die schade te vergoeden."

Die verplichting bestaat niet. Met de standaard/terechte "aftrek nieuw voor oud" is de volledige vermogensschade al door de inboedelverzekering gedekt.

Voorts heeft iedere eigenaar de plicht om alle gemeenschappelijke zaken goed bereikbaar te houden. Door laminaat aan te brengen neemt een eigenaar een bewust risico, zeker wanneer betreffende vloerbedekking niet zonder schade is op te nemen. Dit overigens nog los van de vraag  of deze harde vloerbedekking überhaupt is toegestaan onder de regelgeving in betreffende VvE.

Paul is een beetje te stellig!  ;)  ????


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op February 26, 2019

De vraag die dan voorligt is of een leiding zich in het appartement bevindt. Hierover oordeelde de rechtbank dat een leiding zich in elk geval niet in een appartement bevindt als die leiding niet voor een eigenaar bereikbaar is zonder dat daartoe “hak- en breekwerk dient te worden verricht“.

Mocht er “hak- en breekwerk” vereist zijn om lekkage te verhelpen, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de VvE.

 

los van de vraag of de appartementseigenaar laminaat mocht leggen of niet, is waarschijnlijk onderling geregeld, hoeft de eigenaar zijn inboedelverzekering niet aan te spreken, doet deze dit toch dan is de "rest"schade voor de V.v.E.

 

de V.v.E. heeft er dus voordeel bij dat de eigenaar zijn inboedelverzekering aanspreekt en moet gewoon zorgen dat dit laminaat weer in orde komt zonder kosten voor de eigenaar.

 

als dit laminaat er "illegaal" ligt en dit is al een tijdje zo ook dan is de V.v.E. aansprakelijk te houden, zij hebben dan een situatie gedoogd en daarmee is het legaal geworden...

Bob

Bob

op February 26, 2019

Paul schreef:

"hoeft de eigenaar zijn inboedelverzekering niet aan te spreken"

 

Weer onjuist. Wanneer je iemand aansprakelijk stelt zal de (mogelijk) aansprakelijke partij altijd (kunnen) eisen dat degene die aansprakelijk stelt doet wat redelijkerwijze binnen zijn vermogen ligt om de schade te beperken, end aar hoort het aanspreken van de eigen inboedelverzekering zonder meer bij.

Zie verder mijn eerdere post, Paul slaat de plank mis.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op February 27, 2019

de schade beperken is juist maar daar word mee bedoelt de materiele schade en niet ONZE financiele schade, dat het een vootrvloeit uit het ander is waar maar je vergeet dat bij de inboedelverzekeraar dezelfde zin staat en daarmee kunnen ze naar elkaar wijzen als het ware...

Bob

Bob

op February 27, 2019

Paul zei:

de schade beperken is juist maar daar word mee bedoelt de materiele schade en niet ONZE financiele schade, dat het een vootrvloeit uit het ander is waar maar je vergeet dat bij de inboedelverzekeraar dezelfde zin staat en daarmee kunnen ze naar elkaar wijzen als het ware...Nonsens, maar fantaseer maar lekker door.....


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!