wijziging bestemmingmarc

marc

op December 17, 2019

Beste leden.

Op de begane grond van een hoogbouw zijn praktijkruimtes gevestigd. Hier wil ik wonen van gaan maken.

Het splitsingsreglement zegt in lid 2: De eigenaar en gebruiker van het appartementsrecht met index 200 (zijn wij) is verplicht het prive gedeelte te gebruiken als bedrijfsruimte ten dienste van het publiek. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering. 

In lid 4 staat: In geval van wijziging van de bestemming van een prive-gedeelte is art. 875L lid 2 van toepassing van het BW.

875L is omgezet naar artikel 5:119.  Lid 2 zegt: Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven...

Bij de gemeente is 'wonen' toegestaan. Dit zou echter niet leidend zijn voor de vve. Hetgeen juist is.

VRAAG:

De administrateur zegt dat de vergadering toestemming dient te verlenen om de bestemming te wijzigen. Hij ziet liever geen 'wonen' op de begane grond. Ik denk dat een melding voldoende is. Aangezien dit tot een gerechtelijke procedure kan gaan leiden zou ik het prettig vinden als degene die reageert ook echt kennis van zaken heeft.

Mijn dank is groot.

 

Bob

Bob

op December 17, 2019

1. Wat de administrateur "liever heeft of niet" lijkt me volslagen irrelevant. Hier gaat de administrateur in géén enkel geval over, maar op zijn minst de vergadering.

2. Ik zie twee uit hun verband gerukte geciteerde artikelleden. Die twee leden lijken elkaar ook nog eens expliciet tegen te spreken.

Stel voor dat op z'n minst het complete artikel uit de AvS, waarin geciteerde lid 2 en lid 4 zitten, wordt gepubliceerd. Hier is nu geen soep van te koken.

Inderdaad, publiekrecht en VvE-recht bestaan naast elkaar, er bestaat geen "voorrangsregeling".


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op December 18, 2019

eerste artikel wat je aanhaalt staat mijns inziens duidelijk dat je toestemming van de ALV moet hebben, alleen dat houd al in dat je dus moet melden bij bestuur om dit punt op de agenda te zetten voor de eerstvolgende ALV en dan mag deze daar over beslissen...

 

welke meerderheid je daarvoor moet hebben in de ALV laten de aangehaalde artikelen niet zien trouwens...

Bob

Bob

op December 18, 2019

Paul zei:

eerste artikel wat je aanhaalt staat mijns inziens duidelijk dat je toestemming van de ALV moet hebben, alleen dat houd al in dat je dus moet melden bij bestuur om dit punt op de agenda te zetten voor de eerstvolgende ALV en dan mag deze daar over beslissen...

 

welke meerderheid je daarvoor moet hebben in de ALV laten de aangehaalde artikelen niet zien trouwens...Het is te vroeg en niet mogelijk om die conclusie als juist nu al neer te zetten. Via BW "Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2 wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.", wordt slechts melding ook een optie. Vandaar mijn vraag om meer informatie. Je trekt te snel definitieve conclusies.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op December 18, 2019

heb het hele artikel even opgezocht.

 

Artikel 119

1.

Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige appartementseigenaars in een gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een geoorloofde verandering wegneemt wordt hij enig eigenaar.

2.

Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven. Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor rekening van hem en zijn rechtsopvolgers.

3.

Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen bij de opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger.

4.

Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2 wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.

 

lees lid 4 dan weet je dat in het reglement, ik lees hier splitsingsreglement, bepalingen kunnen staan die het gebruik onder voorwaarden kunnen veranderen...

volgens mij is dat de hier van toepassing...

 

Het splitsingsreglement zegt in lid 2: De eigenaar en gebruiker van het appartementsrecht met index 200 (zijn wij) is verplicht het prive gedeelte te gebruiken als bedrijfsruimte ten dienste van het publiek. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering. 

Bob

Bob

op December 18, 2019
Je snapt het kennelijk helemaal niet. 5:119 lid 4 verwijst naar lid 2 van datzelfde artikel (119), en niet naar een willekeurig lid 2 uit een willekeurige splitsingsakte! Bij jou (jouw uitleg) moet de wetgever in 1992 al geweten hebben wat er in alle volgende splitsingsakten van na 1992 in lid 2 zou worden opgenomen! Je snapt hopelijk wel dat met dat gegeven jouw bovenstaande uitleg nooit kan kloppen?! ;)
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
marc

marc

op December 18, 2019

heren,

Dank voor jullie enthousiaste opmerkingen.

Bob: er wordt niet in het reglement van het artikel afgeweken. Het gepubliceerde art 119 (door Paul) is het juiste artikel. 

De 2 leden spreken zich inderdaad volledig tegen, zodoende mijn vraag op dit forum.

Nu mijn opmerkingen:

In het splitsingsreglement wordt verwezen naar Lid 2 van art. 119. Waarom halen jullie de rest van het artikel erbij?? De rest gaat over veranderingen. Het wijzigen van de bestemming is echter ook een verandering.

Paul: Het eerste artikel waarnaar je verwijst gaat over het wijzigen van het gebruik binnen de huidige bestemming. Mijn inziens moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een gebruik en de bestemming. Het gebruik volgt mede uit de bestemming. Binnen de huidige bestemming wil ik ook niet het gebruik veranderen. Ik wil juist de bestemming veranderen en hierdoor wijzigt ook het gebruik. Lid 4 vertelt mij wat ik moet doen bij het wijzigen van de bestemming. Het staat er letterlijk. Dat zou ik met een melding af moeten kunnen doen.

Paul: In een publicatie op deze website van 20 juli 2019 (bij vve praat) verwijs je naar lid 2 en zeg je "Het lijkt dat dat van toepassing is" Waarom verwijs je in mijn geval naar het eerste artikel (via ALV regelen) en bij de publicatie van 20 juli 2019 vind je lid 2 van toepassing. (gewoon een melding)

Mijn dank is groot voor jullie reaktie.

Bob

Bob

op December 19, 2019
Qoute Stel voor dat op z'n minst het complete artikel uit de AvS, waarin geciteerde lid 2 en lid 4 zitten, wordt gepubliceerd. Hier is nu geen soep van te koken. Unquote Geen antwoord, geen verdere reactie.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op December 19, 2019

in lid 2 staat dat je van een verandering de vve in kennis moet stellen, in lid 4 staat dat er in het reglement, ik lees splitingsreglement, hier van afgeweken kan worden.

 

lid 4 geeft aan dat voor toepassing van lid 2 wijzigingen in gebruik (van winkel naar wonen!!!) gelijkstaat aan veranderingen (lid 2).

 

in jullie reglement staat, dat het gebruik alleen dan mag afwijken nadat de ALV toestemming heeft gegeven.

ik lees het dan zo dat je het gebruik, wijzigen hiervan, eerst voor moet leggen aan de ALV...