De VvE-bijdrage

Hoe hoog moet de VvE-bijdrage zijn? Moeten we rekening houden met inflatie? En moet je meebetalen aan voorzieningen die je nooit gebruikt? Is er verschil tussen servicekosten en de VvE-bijdrage?

De basis

De basis: alle eigenaars betalen mee aan de gezamenlijke kosten die de VvE elk jaar maakt. Soms worden uitzonderingen gemaakt. Zo hoeven in sommige gevallen eigenaars die op de begane grond wonen, niet mee te betalen aan het onderhoud van de lift. Daar maken ze immers geen gebruik van. Maar iedereen betaalt mee aan het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, de kosten van de VvE, zoals verzekeringen die door de VvE (veelal verplicht) zijn afgesloten, de hydrofoor (die ervoor zorgt dat de hoger gelegen etages ook warm water hebben), eventueel de stookkosten etc. Die kosten zijn opgenomen in de begroting. Op basis van de begroting wordt bepaald wat iedere eigenaar moet betalen. Vaak gebeurt dat op basis van breukdelen.

Breukdeel (of aandeel)

Iedere eigenaar heeft een ‘aandeel in de gemeenschap’. Dat is het appartementsrecht (of -rechten), waarvan de woning het belangrijkste is. Vaak wordt de VvE-bijdrage bepaald op basis van het aantal aandelen ofwel breukdelen. Meestal gaat het dan om de oppervlakte van de woning. Aan een appartement van 35 m2 valt nu eenmaal minder onderhoud te plegen dan aan een penthouse van 150 m2. Het aantal breukdelen per appartementsrecht staat in de splitsingsakte. In het splitsingsreglement staat hoe de kosten verdeeld worden.
Sommige VvE’s laten alle eigenaars evenveel betalen. Ook dat staat in het splitsingsreglement.

Servicekosten

Vaak wordt gesproken over de ‘servicekosten’ in plaats van ‘VvE-bijdrage’. Dat is onjuist: de servicekosten zijn een onderdeel van de VvE-bijdrage (verenigingskosten, zoals verzekeringen, papier voor mededelingen etc.). Het andere deel wordt gevormd door de exploitatiekosten. Kortweg: de kosten om het gebouw in goede staat te houden (schilderwerk, reparaties etc.). Dus eigenlijk alle kosten die in de meerjarenonderhoudsbegroting staan. Die worden verdeeld onder de eigenaars.

Wanneer bijdrage betalen?

De VvE-bijdrage is een ‘breng-schuld’, die maandelijks betaald moet worden. Dat betekent dat de bijdrage betaald moet worden vóór de nieuwe maand ingaat.

Inflatie

De meeste VvE’s houden met het maken van de begroting rekening met de inflatie (het feit dat geld minder waard wordt). Dat is verstandig, want dan is de kans groot dat de begroting inderdaad klopt, en dat de exploitatierekening geen verrassingen oplevert.
Bij een heel hoge inflatie (zoals in 2022) wordt vaak de vraag gesteld of de VvE-bijdrage ook fors moet stijgen. Meestal wordt geadviseerd om dat niet te doen, maar de ontwikkelingen van kosten scherp te volgen. Dan kan in een volgende ALV worden bekeken of de bijdrage inderdaad te laag is.

De buurman betaalt niet; wat nu?

Als een eigenaar de VvE-bijdrage niet binnen een maand betaalt, mag de VvE rente over het bedrag in rekening brengen.
Wordt de bijdrage enkele maanden niet betaald? Dan is het verstandig om de vordering in handen te geven van een incassobureau of deurwaarder. Het bestuur moet daarvoor wel gemachtigd zijn door de ALV. Daarom is die machtiging bij voorkeur standaard-onderdeel van de agenda voor de ALV. Op die manier wordt de machtiging elk jaar opnieuw afgegeven.

Tijdig signaleren!

Houd betalingsachterstanden goed in de gaten! Alleen achterstallige bedragen van het lopende én het voorafgaande boekjaar zijn inbaar. Dat is ook het geval als het appartement wordt verkocht: de nieuwe eigenaar moet die achterstallige bedragen betalen. De notaris zal daarop wijzen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox