VvE sinds 1972 verplicht

Zijn wij eigenlijk wel een VvE?

Ik heb een appartement gekocht, maar ik heb geen idee of ik lid ben van een VvE. Ons complex dateert van 1932. Toen was er toch nog niks op het gebied van appartementsrecht? Pas sinds 1972 toch? Zijn we eigenlijk wel verplicht om een VvE op te richten?
Een akte van splitsing is er in elk geval wél! Als die is gepasseerd vóór 1 december 1972, is er wellicht geen VvE opgericht. Dat is pas sinds 1972 verplicht. Het is dus mogelijk dat er in uw gebouw geen VvE is.

Dat betekent niet dat er helemaal niets is geregeld. Misschien is er na de splitsing wel een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid opgericht. Die kunt u ook bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven, maar dat is niet verplicht. Voor de VvE geldt die verplichting wél.

Verplicht sinds 1972

1972 is voor de VvE een belangrijk jaar. Tot 1 december van dat jaar ontstond een VvE pas na een oprichtingshandeling, maar op 1 december 1972 is de oprichting van een VvE bij splitsing verplicht gesteld. Het eerste Modelreglement zag toen ook het licht.

Verplichte inschrijving KvK

Op grond van artikel 6 lid 1 sub b Handelsregisterwet 2007 (Hrw) is het voor iedere VvE verplicht om ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die verplichting is ingegaan op 1 juli 2008 met een overgangstermijn van anderhalf jaar. Sinds 1 januari 2010 is de verplichting dus een feit.

Het beheer van het handelsregister ligt bij de Kamer van Koophandel. U hoeft het handelsregisternummer niet te vermelden in uw correspondentie.

Wat betaal ik voor die KvK-inschrijving?

Sinds 2013 betaalt u daar helemaal niets voor.
Tot 2013 betaalde de VvE wél een jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel.

En als we onze VvE niet laten inschrijven?

Dan bent u in gezelschap van veel VvE’s, maar u pleegt – net als al die andere VvE’s – een strafbaar feit waarvoor u een forse boete kunt krijgen. Die kan oplopen tot een kleine 20.000 euro.
Binnen de VvE zijn alle eigenaars hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van die boete.
Tot op heden is die boete nog nooit opgelegd, maar het kan dus wél.

Wat heb ik er eigenlijk aan?

De inschrijving van een VvE is interessant voor de partijen waarmee u zaken doet: aannemers, schilders, schoonmakers, beheerders en verzekeraars etc. Op welk adres is de VvE ingeschreven en wie is de vertegenwoordiger? Ook voor de notaris is het een voordeel om te weten waar zij moet zijn voor de diverse verklaringen.
Inschrijving (en het actualiseren van de gegevens daarin) is in het belang van iedereen: de VvE, de eigenaars en de partijen waarmee de VvE zaken doet.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox