Besparingen

Er zijn diverse redenen om een VvE-gebouw te verduurzamen. Sommigen zal het aanspreken dat ze zo bijdragen aan een duurzamere wereld. De meeste mensen vinden vooral het vooruitzicht van meer comfort prettig. Het besparen van geld door lagere energiekosten, daling van de onderhoudskosten en de stijging van de marktwaarde van de appartementen zijn ook vaak doorslaggevende argumenten.

 • Lagere energiekosten

  Met een verbeterde isolatie, nieuwe kozijnen en ramen en zonnepanelen kunt u de energiekosten van de VvE en van de individuele eigenaars flink verlagen. In het algemeen geldt: hoe ouder het gebouw en hoe slechter de staat van het onderhoud, hoe groter de winst in termen van energiebesparing en comfort. Zoals u hierboven hebt gezien, zijn de normen voor de isolatie in de afgelopen decennia flink opgeschroefd van 0 naar 15 tot 21 centimeter. Een complex uit 1975 waaraan jarenlang niets is gedaan, zal dus een veel grotere besparing realiseren dan een modern gebouw uit pakweg 2010. Daar staat tegenover dat er ook veel hogere kosten zullen zijn om de isolatie bij de tijd te brengen.

  De vraag is hoe ver u wilt gaan: wilt u naar een complex dat geen energie verbruikt of dat bijna energieneutraal is? Dan moet er vaak ingrijpend worden verbouwd. U hoeft nog niet te kiezen. Uit een energieadvies zal blijken hoeveel besparingen de verschillende maatregelen opleveren

 • Energieadvies

  U hebt een energieadvies nodig dat is afgestemd op uw gebouw. Voor dit maatwerkadvies worden alle relevante onderwerpen onderzocht die van belang kunnen zijn om het gebouw te verduurzamen. In het kort zijn dat: isolatie, ventilatie en warmtebronnen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-adviseur (EPA staat voor energieprestatie-advies). Let op dat de adviseur BRL 9500-2 gecertificeerd is.

  De VvE ontvangt een schriftelijke rapportage. Hierin staan de volgende zaken:

  • Een energetische en technische beoordeling van de schil en de technische installaties van het gebouw, en een voorstel met potentiële verbetermaatregelen;
  • De berekening van de energielabels per appartement, de Energie Index (EI) van het complex en het berekende energieverbruik;
  • Algemene informatie per maatregel, opgedeeld in vier hoofdstukken: isolerende maatregelen, ventilatiemogelijkheden, alternatieve warmtebronnen en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Per maatregel de bespaarmogelijkheden met richtprijs, energiereductie en inzicht in de terugverdientijd;
  • Uitgewerkte pakketten van maatregelen, waaronder een zeer energiezuinig pakket. In elk pakket worden naast bovenstaande ook de mogelijke subsidie, financieringslasten en bijkomende kosten berekend.

  Uit het onderzoek blijkt dus wat er mogelijk is, hoeveel het kost en wat het oplevert.

 • Lagere onderhoudskosten

  Naast besparingen op de energierekening, zijn er ook nog andere besparingen waar u rekening mee moet houden. Een deel van de kosten verdient u terug op het groot onderhoud. Bijvoorbeeld: als u houten kozijnen vervangt door kunststof of aluminium, is er minder schilderwerk nodig. Een nieuw dak of nieuwe liften kunnen jarenlang zonder onderhoud. Dit type investeringen is kostbaar. Daar staat tegenover dat de meeste VvE’s geld hebben gereserveerd voor groot onderhoud, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). U kunt de benodigde kosten om het complex in stand te houden, vergelijken met de kosten die nodig zijn om het complex te renoveren. Als u nog geen MJOP hebt, dan is het verstandig om het op te laten stellen. Liefst een onderhoudsplan dat nog geen rekening houdt met de duurzame ambities. Dit noemen we het Basis MJOP. Bij het opstellen van het onderhoudsplan wordt het gebouw nauwkeurig geïnspecteerd en worden alle gebreken in kaart gebracht.

  Vervolgens kunt u een Duurzaam MJOP laten opstellen, waarin rekening is gehouden met energiebesparende maatregelen. Deze zijn natuurlijk van invloed op de kosten van het groot onderhoud. Met dit tweede MJOP krijgt u een goed inzicht in de haalbaarheid van de maatregelen en de consequenties voor de VvE-bijdrage bij het aangaan van een financiering.

Tip: Om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening hebt u een energieadvies nodig van een BRL-gecertificeerd bedrijf. Laat de verplichte bijlagen voor de aanvraag alvast invullen door de energieadviseur.

 • Zeer zuinig complex

  Als het gaat over zeer energiezuinig, komt u allerlei verschillende termen tegen: energieneutraal en nul-op-de-meter. Wat betekenen deze termen? Een Energieneutraal complex wekt de gebouw gebonden energie zelf op. Nul-op-de-meter gaat nog een stap verder: hier gaat het totale energieverbruik van de bewoners nagenoeg naar nul.

  Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energieneutraal Gebouw). Logisch dat u deze norm als uitgangspunt neemt als u uw appartementencomplex weer helemaal bij de tijd wilt brengen. Maar u kunt dus nog een stap verder gaan door te onderzoeken of de appartementen naar nul-op-de meter kunnen. Om dit te bereiken, stelt de overheid extra subsidies beschikbaar (Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). U voert het zeer energiezuinige pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het nul-op-de-meter-concept voor woningen en gebouwen. De VvE moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren.

 • De (on)zin van terugverdientijden

  De meeste maatregelen verdienen zichzelf niet zomaar terug. Andere maatregelen leveren zoveel geld op dat ze zichzelf terugverdienen. Denk aan zonnepanelen die na een jaar of acht ‘gratis’ stroom opleveren. Toch is het niet zinvol om alleen over terugverdientijden te spreken. Dat doen we in het normale leven ook niet: als u een auto koopt of op vakantie gaat, denkt u ook niet in termen van terugverdientijden. Beter is het om te focussen op het nut van de investering: wat levert het op voor het woongenot, het comfort, de waarde van de woning of voor het klimaat?

Ga verder naar: Financiering

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox