Inventarisatie

Inventariseer

In deze fase oriënteren we ons in grote lijnen op de wensen van de bewoners. Natuurlijk wilt u graag zo snel mogelijk een bijeenkomst organiseren. Toch is het verstandig om even stil te staan bij de huidige gang van zaken. Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe zullen de mensen straks reageren? Met een analyse vooraf kunt u inschatten op welke zaken u straks moet letten.

Samenstelling VvE

Hoe is de VvE samengesteld? Zijn er alleen eigenaren of ook huurders? Zijn er grooteigenaren en of kleine verhuurders? Iedereen mag meedenken, maar uiteindelijk zijn het de leden die het besluit nemen. Let hierbij op wat de wensen zijn van de grooteigenaren, zoals een woningcorporatie of een beleggingsmaatschappij. In sommige VvE’s stemmen zij mee met de meerderheid, in andere gevallen stemmen zij op basis van hun eigen beleid.

Stand van zaken

Begin met een inventarisatie van de huidige stand van zaken. U kunt daarbij denken aan:

 • Financiën: wat is het eigen vermogen van de VvE? Hoe hoog is de VvE-bijdrage? Blijft er geld over na de reserveringen voor onderhoud? Wat is de financiële draagkracht van de bewoners? Vanaf de start is er geld nodig voor extern onderzoek en advies. Het is prettig als de aanloopkosten betaald kunnen worden uit het eigen vermogen.
 • Onderhoud: wat is de huidige staat van het gebouw? Welke installaties zijn er en wat is de afschrijvingstermijn daarvan? Welke aanpassingen zijn al gedaan? Is er een actueel en volledig meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Staat er binnenkort groot onderhoud op het programma, zoals het vernieuwen van het dak, de kozijnen of de liften?
  Gebreken: zijn er bouwkundige gebreken? Hoe zit het met het hang- en sluitwerk, de brandveiligheid en de verlichting?
 • Sociaal: hoe ziet het bewonersbestand eruit (leeftijden, inkomens, betrokkenheid)? Zie ook de pagina: Mensenkennis
 • Woongenot: hoe ervaren mensen het wooncomfort? Is er veel verloop? Welke wensen en klachten zijn er op dit moment over de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten?
 • Organisatie: hoe is het bestuur c.q. het beheer geregeld? Is er voldoende kennis in huis voor een renovatieproject?
 • Juridisch: zijn er zaken benoemd in de splitsingsakte over renovatie, nieuwe installaties, financiering en de vraag wat privé en gemeenschappelijk is? Hoe is de besluitvorming geregeld?

Over duurzaamheid

 • Is verduurzaming al eens ter sprake gebracht? Hoe en wanneer? Uitgebreid of summier?
 • Hoe staan uw medebewoners tegenover duurzaamheid? Wie zijn de voortrekkers en initiatiefnemers? Wie zijn de tegenstanders?
 • Als er al discussie is geweest, wat waren de argumenten voor en tegen?
 • Hoeveel mensen zijn al op de hoogte van uw plannen?

Over de sfeer binnen de VvE

 • Wie zijn voor (en tegen) verduurzaming?
 • Wie zijn de leiders binnen de VvE? Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die de onderwerpen bepalen waarover wordt gesproken, die initiatieven nemen, die een sterk netwerk hebben.
 • Wie zijn kritisch of liggen dwars tijdens de ALV? Welke rol spelen de dwarsliggers? Hoeveel invloed hebben zij? Kunt u positieve kanten bedenken aan hun inbreng (denk aan zaken als ‘zorgvuldigheid’).
 • Wie gaan altijd mee met de rest?

Dit is slechts een greep uit alle zaken waarvan u zich een beeld kunt vormen. Een verouderd complex met veel achterstallig onderhoud kan allerlei kansen bieden om verschillende vliegen in één klap te slaan. Daar zijn flinke besparingen in energieverbruik mogelijk en is veel comfortwinst te boeken. Tip: loop eens uitgebreid met een (externe) beheerder door het pand. Een buitenstaander kijkt vaak met andere ogen naar het gebouw. En bedenk dat u niet alles alleen hoeft te doen. Hebt u hulp nodig? Wees niet bang om die te vragen.

Ga verder naar: Breng wensen in kaart

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox