De juiste mensen

Belangrijke vraag: wie gaat deze verkenning uitvoeren?

In de eerste stap lag de focus nog op de zachte kanten van het proces. Het ging over wensen en dromen, over motivatie en het bijeenbrengen van mensen. In Stap 2 gaat het over techniek en geld. Natuurlijk komen aan het eind van deze stap ook de zachte kanten weer terug als u de eigenaars gaat informeren en de feiten gaat presenteren.

Kijk goed wie u binnen de VvE kunnen helpen en waar u externe hulp kunt inschakelen. U hebt waarschijnlijk al een technische commissie die zich bezighoudt met het onderhoud van het gebouw. Wellicht hebt u ook een externe beheerder. Het is goed om deze mensen bij het onderzoek te betrekken (als ze nog niet betrokken waren). Zij hebben op hun beurt weer hulp nodig van experts op het gebied van energiebesparing en financiën. Zoals u leest, zijn er nu verschillende vormen van expertise nodig: techniek, geld, communicatie en natuurlijk procesmanagement om alle processen, informatie en besluitvorming in goede banen te leiden. Kijk goed of al die expertise in uw team aanwezig is en zoek zo nodig nieuwe of extra mensen. Expertise die u niet in huis hebt, kunt u inhuren.

  • Tip: Onafhankelijk en objectief

    Een objectief en onafhankelijk advies over energiebesparing, financiën en techniek is belangrijk. Waak ervoor om vrienden of bekenden in te schakelen. Ook is het niet verstandig om in deze fase een bouw- of isolatiebedrijf bij het
    traject te betrekken. Hoe goed zij ook zijn; u krijgt achteraf waarschijnlijk onaangename discussies en verwijten van de eigenaren.

Ga verder naar: Besparingen

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox