Ledenvergadering

De volgende stap is een stuk zakelijker. U gaat formeel toestemming vragen voor een verkenning naar de verduurzaming van het gebouw. Voor het draagvlak is het belangrijk dat de bewoners weten dat het hier nog gaat om een vrijblijvend, eerste onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke expert. Het is niet zo dat de eigenaars in deze vergadering nu al toestemming geven voor een verbouwing. Met deze stap wilt u bereiken dat de eigenaars een realistisch beeld krijgen van de mogelijkheden: van kleine maatregelen zoals zonnepanelen tot grote verbouwingen. De ledenvergadering stemt dus nog niet over de inhoud van de maatregelen.

Voor deze bijeenkomst kunt u een ledenvergadering uitschrijven waarin u nogmaals uw plannen uitlegt en om financiële middelen vraagt voor de aanloopkosten. Ook kunt u een voorstel doen over de reikwijdte van het project of voor het uitwerken van verschillende (deel)scenario’s. Op basis van dit onderzoek kunt u concrete plannen maken. Daarover kunnen de eigenaars in een volgende vergadering stemmen.

Agenda

Tijdens de ledenvergadering kunnen verschillende besluiten* worden voorgelegd, zoals:

  1. Het inschakelen van een onafhankelijke expert.
  2. Opdracht verstrekken voor een onafhankelijk energieadvies.
  3. Opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).
  4. Uitvoeren van een verkenning naar verduurzaming van het gebouw, liefst met verschillende scenario’s: a.) Doorgaan op huidige voet b.) Stapsgewijs met DMJOP, c.) Volledige renovatie naar aardgasvrij.
  5. Budgetten om bovenstaande mogelijk te maken.

*)Meer informatie over de besluitvorming vindt u in het hoofdstuk Juridisch.

Ga verder naar: Projectcommunicatie

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox