Prijsplafond 2023 – Tweede Kamer en lobby

In dit dossier vindt u verschillende documenten terug die zijn gebruikt in de lobby voor een eerlijke behandeling van VvE’s bij het prijsplafond van 2023. U kunt hierbij denken aan ingediende moties in de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen schriftelijk overleg – Contouren TTB
Beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond
Kamerbrief over blokaansluitingen
Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over zo snel mogelijk een database inrichten waaruit is af te leiden bij welke woningen
Motie van het lid Kops over ook huishoudens met blokverwarming compenseren
Motie van het lid Omtzigt c.s. over bij de uitwerking van het prijsplafond een voorstel doen voor situaties
Nadere prijscontouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (Kamerstuk 29023-383)