Prijsplafond voor collectieve voorzieningen

Prijsplafond en collectieve energievoorziening

Ook voor appartementencomplexen met een collectieve energie- of warAmtevoorziening is een vorm van prijsplafond bedacht. Daarmee profiteren ook deze eigenaars van de maximumprijzen voor energie en warmte. Eind 2022 was dit de stand van zaken.

Het prijsplafond

Sinds 1 januari 2023 geldt een maximale prijs voor 2900 kWh elektriciteit en 1200 kubieke meter gas. Stroom kost maximaal 40 cent per kWh en gas € 1,45 per m3 (alles inclusief btw en energiebelasting).
Verbruikt u meer dan deze hoeveelheden; dan rekent u die af tegen de marktprijs die in uw energiecontract staat.

In november en december 2022 kregen huishoudens al 190 euro per maand terug als compensatie voor de sterk gestegen energie- en warmteprijzen.

Collectieve voorzieningen

Zo’n 7.000 eigenaar/huishoudens wonen in een appartementencomplex met een collectieve voorziening voor gas en/of elektriciteit. In zo’n complex is dus maar één aansluiting. Dat zou heel nadelig uitwerken voor de eigenaars: die zitten al snel boven het plafond. Bovendien zou de 190 euro compensatie in 2022 verdeeld moeten worden onder alle eigenaars.

VvE Belang in actie

Sinds Prinsjesdag 2022 is VvE Belang – samen met beheerdersorganisatie VGM NL – actief om ervoor te zorgen dat ook deze huishoudens profiteren van het prijsplafond. Aanvankelijk gaven de minister, de energiebedrijven en de Belastingdienst aan dat zij niets konden doen voor deze huishoudens. Begin december kwam er goed nieuws van minister Rob Jetten in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer.

Subsidieregeling voor 2023: RttB

De tegemoetkoming in het kader van de RttB (Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting) zal vergelijkbaar zijn met de financiële bijdrage via het prijsplafond en de 190 euro die huishoudens in november en december hebben ontvangen.
De precieze hoogte van de tegemoetkoming is nog niet bekend. VvE Belang en VGM NL gaan dus door met de belangenbehartiging, zodat er een optimale regeling komt voor alle betrokken huishoudens.

RttB zelf aanvragen

De Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting is een subsidieregeling die moet worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De regeling zal waarschijnlijk niet gaan gelden voor heel kleine VvE’s (minder dan drie wooneenheden) omdat de eigenaars volgens de minister wél profijt hebben van het prijsplafond.
Bij de tegemoetkoming wordt – net als bij het prijsplafond – niet gekeken naar het verbruik. Alle huishoudens krijgen dus in principe hetzelfde bedrag uitgekeerd.
De Belastingdienst gaat de subsidieregeling uitvoeren. VvE’s moeten zelf de tegemoetkoming aanvragen. In veel gevallen zal de beheerder die taak op zich moeten nemen.

Nog veel vragen

VvE Belang en VGM NL hebben nog veel vragen over de wijze waarop de regeling wordt uitgevoerd. De minister heeft ook aangegeven dat de regeling nog nader wordt uitgewerkt.
De brief van de minister aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox