Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Wil u met uw VvE hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De regeling is tot 1 november 2023 van kracht.

Zonnepanelen op het dak voor de SCE

Exploitatiesubsidie

De SCE is een exploitatiesubsidie. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

SCE in het kort

De subsidie:

  • kent een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
  • bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
  • wordt berekend per kilowattuur (kWh), op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollast-uren. Ook het vermogen en het aantal vollast-uren wordt voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Op naam van de VvE

De aanvraag moet worden ingediend op naam van de producent van duurzame energie. Dat is een energiecoöperatie of een VvE (geen BV!).

De subsidiegever legt geld bij zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Er wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten. Reden: in dat geval zouden de uitvoeringskosten te hoog worden.

Certificaten

De geproduceerde energie moet door VertiCer (voorheen CertiQ) van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Meer informatie over de SCE vindt u hier

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox