Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s is onlangs overgegaan in de Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Daarmee is een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden veranderd. De nieuwe regeling is gunstiger voor uw VvE. De SVVE blijft in elk geval in stand tot eind 2027.

SVVE voor flatgebouwen

De SVVE tot eind 2027

Energiebesparing en verduurzaming zijn belangrijk. Dat vindt de overheid ook. Daarom heeft ze besloten om VvE’s langjarig op een blijvend hoger niveau te subsidiëren bij het uitvoeren van o.a. energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Op een aantal punten lijkt de nieuwe regeling op zijn voorganger, de bekende SEEH: ook de SVVE geeft subsidie voor energieadviezen evt. in combinatie met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), voor (aanvullende) energiebesparende maatregelen en voor duurzame warmteopties. En net als bij de SEEH het geval was, kan de VvE ook een aanvraag doen voor subsidie voor een oplaadpuntenadvies.

De SVVE en ZEP

Bij vérgaande verduurzaming naar het zeer energiezuinig pakket (ZEP) krijgt u een extra bonus van € 4.000 per appartement bovenop de subsidie voor de energiebesparende maatregelen. Bij een ZEP worden alle elementen van de ‘schil’ (gevel, vloer en dak) naar een vereist isolatieniveau verbeterd. Als de luchtdichtheid na de renovatie goed is, wordt de extra bonus uitgekeerd.

Nieuw: bij het uitvoeren van zo’n zeer energiezuinig pakket kunt u bouwbegeleiding aanvragen. De inzet van een deskundige persoon bij de uitvoering van de maatregelen wordt dan ook gesubsidieerd met 50%. Er geldt een maximum van € 20.000.

Verschillen SVVE en de SEEH

  1. U kunt nu ook een subsidieaanvraag doen voor het uitvoeren van één energiebesparende maatregel. U ontvangt dan ook maar de helft van de subsidie. Bij het nemen van twee maatregelen krijgt u een bedrag dat vergelijkbaar is met dat van 2022.
  2. Binnen de nieuwe regeling kunt u ook subsidie aanvragen voor een centrale warmtepomp of een centrale zonneboiler én voor een centrale aansluiting op het warmtenet.
  3. Op de maatregelenlijsten kunt u – vóór de subsidieaanvraag – controleren of de geoffreerde verduurzamingsmaatregelen (isolatiematerialen en installaties) voldoen aan de vereiste voorwaarden. Dat biedt u meer zekerheid dat u de subsidie ook krijgt!
  4. Isolerende deuren zijn toegevoegd aan de isolerende beglazing, net als isolerende kozijnpanelen.
  5. De aanvullende energiebesparende maatregel ‘waterzijdig inregelen’ is gewijzigd in ‘dynamisch waterzijdig inregelen’.
  6. Huurwoningen mogen voortaan meetellen bij de vaststelling van het aantal woningen voor het subsidiebedrag voor het energieadvies; eventueel in combinatie met procesondersteuning en/of en DMJOP. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet een staatssteunverklaring voor iedere verhuurder in het complex worden afgegeven.

LET OP: Vraag de subsidie aan vóór u maatregelen gaat nemen!

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox