AF-ERKENDE SCHILDERS-, GLASZET- EN ONDERHOUDSBEDRIJVEN

De kracht van de AF-erkende bedrijven voor de VvE is de branche-garantie. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd. Het leveren van kwaliteit scheelt de VvE veel kosten!

SAMENWERKING AF-ERKEND EN VvE BELANG:

  • bestaat uit de aanbeveling om onderhoud uit te besteden aan AF-erkende bedrijven
  • voorziet in een speciaal VvE-loket voor vragen over onderhoud en klachten
  • beschikt over een website voor VvE’s voor het aan- en afmelden van onderhoudswerk
  • garandeert inspectie op kwaliteit van het opgeleverde werk door een onafhankelijk bureau
  • maakt AF-bedrijven, die voldoen aan de VvE-werkwijze, herkenbaar door het VvE Belang-label.
 


VvE Belang heeft voor haar aangeslotenen exclusieve afspraken gemaakt met de AF-erkende onderhoudsbedrijven. De Stichting AF-Erkenningsregeling laat  al het werk dat het AF-erkende bedrijf bij een aangesloten VvE uitvoert, inspecteren door een onafhankelijke deskundige. Daarmee krijgen VvE’s optimale zekerheid dat hun appartementsgebouw goed wordt onderhouden.

Als u het onderhoudswerk laat uitvoeren door een erkende vakman, hebt u optimale zekerheid dat uw appartementengebouw goed onderhouden wordt. U hebt tenslotte jarenlang gespaard voor dat onderhoud. Dan wilt u ook zeker weten dat het geld goed wordt besteed.

LEVERINGSVOORWAARDEN

De Stichting AF-Erkenningsregeling heeft voor de aangesloten bedrijven (bijna 1.600 in Nederland) afspraken gemaakt met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond over leveringsvoorwaarden met o.a. garanties voor consumenten. Met AF-erkende bedrijven zijn VvE’s dus verzekerd van het beste resultaat en de beste garanties. VvE Belang weet wat de erkenning inhoudt. Hetzelfde geldt voor de controle door een onafhankelijke deskundige.

CONTROLE

VvE Belang ging niet over één nacht ijs om er zeker van te zijn dat de achterban het reservefonds goed investeert. De controle op het uitgevoerde werk bij VvE’s die zijn aangesloten bij VvE Belang, wordt niet steekproefsgewijs uitgevoerd. Elk groot-onderhoudsproject van AF-erkende bedrijven wordt uitvoerig gecontroleerd; tot in de kleinste details.

LABEL

AF-erkende bedrijven moeten zelf aangeven of ze op deze wijze voor VvE’s willen werken. Daarom komt niet ieder AF-erkend bedrijf in aanmerking voor groot onderhoud bij VvE’s van VvE Belang. De bedrijven die dat wél kunnen en willen, krijgen een VvE Belang-label. De aangesloten VvE’s van VvE Belang kunnen op die manier snel een keuze maken uit de bedrijven die op de afgesproken manier werken. Een website houdt precies bij welk bedrijf waar aan de slag gaat. Die input geven de besturen van VvE’s zelf. Met die informatie gaat de Stichting AF aan de slag om het opgeleverde werk te laten keuren op kwaliteit. Dat gebeurt uiterlijk een half jaar nadat de oplevering is doorgegeven.

LOKET

In januari 2007 is de samenwerking tussen VvE Belang en AF-erkende bedrijven gestart. Er is een telefonisch en digitaal VvE-loket ingericht bij de Stichting AF voor alle vragen over onderhoud. Voorbeelden zijn vragen  over een meerjarenonderhoudsabonnement, over de onderhoudsinterval, de offerte e.d. Als een VvE een klacht heeft en deze niet kwijt kan bij het bedrijf in kwestie, dan komt ze bij Stichting AF uit. Als deze bemiddeling niets oplevert, kan de VvE de  Geschillencommissie inschakelen. Stichting AF staat borg voor de nakoming van de uitspraken van deze commissie.

VvE-loket op website AF Onderhoudsspecialisten:http://www.onderhoudnlgarantie.nl/tekst/vve

BOEK

VvE Belang heeft inmiddels haar VvE-boekenreeks uitgebreid met een editie over 'De VvE en het schilder-, glas- en onderhoudswerk'.  Samen met de Stichting AF is dit boekwerk samengesteld voor de aangeslotenen bij VvE Belang. Zij vinden hierin alle informatie over het inkopen van schilder-, glaszet- en onderhoudswerk. 

VRAGEN

Heeft u nog vragen, neem dan met ons contact op.