VVE INCASSO SUPPORT

Probleem met incasseren? VvE Incasso Support helpt!
Gespecialiseerde incassodienst én no cure – no pay!

‘Vergeten’ de leden van uw VvE ook wel eens hun periodieke bijdrage te betalen? En ziet u op tegen de problemen die daardoor ontstaan? Schakel dan VvE Incasso Support in. Wij verzorgen de hele incassoprocedure voor u. Zonder risico: als de vordering wordt afgewezen, betaalt u niets.
Een betrouwbare organisatie, want VvE Belang staat erachter!

Wacht vooral niet te lang met uw vordering. Als die ouder is dan het afgesloten boekjaar, kan het lastig zijn om het geld alsnog te krijgen. Dan zijn de eigenaren hun geld misschien kwijt.
VvE Incasso Support helpt u om dat probleem te voorkómen.

NO CURE-NO PAY

Het is onrechtvaardig: geld betalen om het bedrag te krijgen waarop de VvE recht heeft. Dat vinden we bij VvE Incasso Support ook. Die kosten moeten worden betaald door degene die nalatig is. Daarom werken wij op basis van no cure – no pay.

ZO WERKT HET

VvE Incasso Support is op de hoogte van alle regels rond het appartementsrecht. U weet dus zeker dat uw vordering in goede handen is. Wij beoordelen uw dossier en we sturen de debiteur een aangetekende aanmaning. Daarin leest hij/zij dat VvE Incasso Support de vordering heeft overgenomen. Vaak is zo’n brief al voldoende om ervoor te zorgen dat er betaald wordt.

EN ALS ER NIET WORDT BETAALD?

Misschien kan de debiteur niet ineens betalen. VvE Incasso Support kan bijvoorbeeld zorgen dat er een betalingsregeling komt – én dat die ook wordt nagekomen!
Als de debiteur niet wil betalen, krijgt degene een aanzegging dagvaarding: een brief mét de conceptdagvaarding.
Met al die zaken zijn natuurlijk extra kosten gemoeid: die komen voor rekening van de debiteur.

RECHTSZAAK

Als betaling uitblijft, start VvE Incasso Support een rechtszaak. De deurwaarder krijgt opdracht om de dagvaarding te betekenen. De rechter bepaalt wat daarna gebeurt. Als de debiteur geen verweer voert, zal de vordering meestal in zijn geheel worden toegekend.
Als er wél verweer is, zijn er verschillende mogelijkheden. VvE Incasso Support houdt de VvE op de hoogte van alle stappen die dan worden gezet. Alle administratieve en juridische zaken worden geregeld door VvE Incasso Support.

KOSTEN

Vanzelfsprekend zijn er kosten verbonden aan de diensten van VvE Incasso Support. VvE Incasso Support maakt aanspraak op de door de rechter toegewezen buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde en de toegewezen rente, maar als deze drie posten tezamen minder bedragen dan 15% van de hoofdsom, dan brengt VvE Incasso Support 15% van de toegewezen hoofdsom in rekening. Meestal worden deze kostenposten door de debiteur betaald, over het algemeen hoeft de VvE VvE Incasso Support niets te betalen.

VOORDELEN

De VvE betaalt zelf de kosten voor het betekenen van de dagvaarding, de betekening van de uitspraak en de executiehandelingen en de kosten van de rechtbank. Al deze kosten worden voorgeschoten door VvE Incasso Support; daarna worden ze in rekening gebracht bij de VvE.
Als de procedure wordt gewonnen, moeten deze kosten (veelal) worden betaald door de verliezende partij. De VvE krijgt ze in dat geval dus vergoed.

UW VORDERING IN GOEDE HANDEN

Kies voor VvE Incasso Support! Dan weet u zeker dat uw vordering correct en volledig wordt overgenomen. Elke stap wordt zorgvuldig voorbereid en met u besproken, zodat u zeker weet dat uw vordering in goede handen is. Daarmee wordt de kans dat uw VvE het geld krijgt waarop ze recht heeft, en stuk groter!

VRAGEN?

Hebt u vragen of incasso’s? Neem contact op met VvE Incasso Support via tel. 0162-469120 of vul het contactformulier in en wij nemen met u contact op.