14 - 02 - 22

Betaal niet te veel onroerendgoedbelasting

U hebt onlangs de beschikking voor de WOZ-waarde van uw appartement ontvangen. Alle kans dat die aanzienlijk hoger uitvalt dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de fors gestegen woningprijzen. U betaalt dit jaar dus meer onroerendezaakbelasting. Als appartementseigenaar loopt u bovendien het risico dat u OZB betaalt over uw aandeel in het reservefonds. Dit aandeel moet van de waarde van het appartement afgetrokken worden om tot de juiste WOZ-waarde te komen. Dit gaat nog vaak fout!

Waarschijnlijk stijgt de WOZ-waarde van uw appartement dit jaar met ca. 9 procent. Dat betekent dat u meer onroerendezaakbelasting gaat betalen én dat bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, lokale belastingen en de erf- en schenkbelasting ook hoger worden.

Daar valt meestal niet veel aan te doen. Maar wél aan de heffing over uw aandeel in het reservefonds. Dat mag gewoon niet: ook de rechter heeft het verboden.

Betaal niet te veel!

Tip 1: gebruik bij het invullen van de belastingaangifte de aanslag van dit jaar, met als peildatum van uw WOZ-waarde; 1 januari 2021.

Tip 2: kijk welke WOZ-waarde uw gemeente berekent: op basis van oppervlakte of van inhoud van uw woning. Dat kan verschil maken. Bovendien kan er sprake zijn van omstandigheden die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen, zoals gebrekkig onderhoud.

Tip 3: maak bezwaar tegen belastingheffing over uw aandeel in het reservefonds van uw VvE. Dat is GRATIS en het kost u maar twee minuten. Dat is wellicht snel verdiend! Wees echter snel, het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij firma Previcus te zijn ingediend.

GRATIS controle

Hebt u zich al eerder afgevraagd of de WOZ-beschikking wel klopt? Dat is lastig te controleren. Daarom doet VvE Belang dat voor u: een van de voordelen van de aansluiting bij dé belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar.

Verboden door de rechter

U betaalt in Box 3 belasting over uw aandeel in het reservefonds. VvE Belang strijdt al jarenlang tegen deze vorm van belastingheffing: het geld in het reservefonds is immers niet (meer) van u.

Daarnaast wordt in diverse gemeenten onroerendezaakbelasting geheven over dat aandeel in het reservefonds. Er zijn diverse uitspraken van rechters waarin dat verboden wordt. Het is dus belangrijk – en terecht – dat u bezwaar maakt.

Zó werkt het

Samen met VvE Belang bezwaar maken is simpel: u zoekt uw WOZ-aanslag op.

Klik hier – Maak gratis bezwaar

Gelukt? Dan gaan we voor u aan de slag!

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox