VVE INCASSO SUPPORT

Probleem met incasseren? VvE Incasso Support helpt!
Gespecialiseerde incassodienst én no cure– no pay!

‘Vergeten’ de leden van uw VvE ook wel eens hun periodieke bijdrage te betalen? En ziet u op tegen de problemen die daardoor ontstaan? Schakel dan VvE Incasso Support in. Wij verzorgen de hele incassoprocedure voor u. Zonder risico: als de vordering wordt afgewezen, betaalt u niets.
Een betrouwbare organisatie, want VvE Belang staat erachter!

Wacht vooral niet te lang met uw vordering. Als die ouder is dan het afgesloten boekjaar, kan het lastig zijn om het geld alsnog te krijgen. Dan zijn de eigenaren hun geld misschien kwijt.
VvE Incasso Support helpt u om dat probleem te voorkómen.

NO CURE-NO PAY

De vordering wordt op basis van no cure-no pay in behandeling genomen. Hieronder wordt nader toegelicht wat dit betekent.

Buitenrechtelijke fase
VvE Incasso Support zal het lid aanschrijven en zal het tarief voor incassokosten aan het lid doorberekenen overeenkomstig de daarvoor geldende contractuele- of wettelijke regels.

De geïncasseerde hoofdsom en rente komen toe aan de VvE. De vergoeding voor VvE Incasso Support bestaat uit de geïncasseerde incassokosten. Dit betekent dat er geen kosten aan de VvE in rekening worden gebracht als in deze minnelijke fase niets wordt geïncasseerd.

Gerechtelijke fase
VvE Incasso Support zal de vordering aanbrengen bij de kantonrechter (vorderingen tot € 25.000,-).

VvE Incasso Support maakt in dat geval aanspraak op de door de rechter toegewezen buitengerechtelijke incassokosten en het salaris van de gemachtigde. De hoofdsom en de toegewezen rente komen toe aan de VvE.

Als de buitengerechtelijke incassokosten en het salaris van de gemachtigde tezamen minder bedragen dan 15% van de hoofdsom, dan brengt VvE Incasso Support 15% van de toegewezen hoofdsom in rekening.

Verweer
Als de vordering gedurende het incassotraject (buitengerechtelijke- of gerechtelijke fase) wordt betwist, kan VvE Incasso Support de dienstverlening voortzetten tegen een uurtarief ad € 158,- inclusief btw of tegen een vaste prijs ad:
Brief: € 150,00
Extra processtuk: € 275,00
Zitting inclusief voorbereiding: € 375,00

Kosten derden
De kosten van derden (griffierecht, deurwaarderskosten, proceskosten) zijn altijd voor rekening van de vereniging.

UW VORDERING IN GOEDE HANDEN

Kies voor VvE Incasso Support! Dan weet u zeker dat uw vordering correct en volledig wordt overgenomen. Elke stap wordt zorgvuldig voorbereid en met u besproken, zodat u zeker weet dat uw vordering in goede handen is. Daarmee wordt de kans dat uw VvE het geld krijgt waarop ze recht heeft, en stuk groter!

VRAGEN?

Hebt u vragen of incasso’s? Neem contact op met VvE Incasso Support via tel. 0162-469120 of vul het contactformulier in en wij nemen met u contact op.