Coachingsdag Monument

Beheert uw VvE een rijksmonument dat in gebruik is als ‘woonhuis’? Voor het onderhoud en de restauratie van uw gebouw is er de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (‘woonhuisregeling’). De regeling roept veel vragen op. VvE Belang en Vereniging Bewoond^Bewaard organiseren daarom: 'Coachingsdag Monument'. U krijgt antwoord op al uw vragen.

100,- incl. btw

Aanhef*
Privacy*

Misverstand: Een VvE kan de subsidie in het kader van de ‘woonhuisregeling’ niet aanvragen. Dat kan wél!

De VvE die het rijksmonument-woonhuis beheert, vormt voor de subsidieaanvraag een entiteit. Echter: iedere eigenaar moet individueel de subsidie aanvragen, maar kan dat door een gemachtigde laten verzorgen. Uit de vele vragen die bij VvE Belang binnenkomen, blijkt de regeling niet zo eenvoudig. Veel aanvragers geven de moed op. Dat betekent dat ze mogelijk een aardig bedrag aan subsidie mislopen.

Woonhuisregeling en Sim

Om het nog wat complexer te maken, is er ook nog de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Die heeft alleen betrekking op de kosten voor het onderhoud van uw complex; dus niet voor restauratie.

Beheert u een rijksmonument dat oorspronkelijk een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren was, maar nu een woonfunctie heeft? Dan kunt u slim gebruik maken van beide subsidieregelingen.

Voorbeeld: een klooster of een kerk (of een ander rijksmonument). Het gebouw is niet gebouwd als woonhuis. Voor het onderhoud dat in het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen, kan de VvE een beroep doen op de Sim (onderhoud). Omdat het gebouw een woonfunctie heeft, kan het ook een beroep doen op de woonhuisregeling (onderhoud en restauratie).

Uw presentatoren

VvE Belang organiseert deze workshop in samenwerking met de Vereniging Bewoond^Bewaard.

Deze vereniging (opgericht in 1997) ondersteunt eigenaars van woonhuis-monumenten bij het beheer en onderhoud van hun complexen.

Pieter van Traa en Eduard Haaksman, beiden bestuurslid van Bewoond^Bewaard, kennen de nieuwe regeling tot in de kleinste details. Zij waren ook betrokken bij de aanpassingen die – in het voordeel van de monumenteneigenaars – zijn aangebracht in de woonhuisregeling.
Zij geven alle informatie over de regeling.

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox