INSCHRIJVING KVK

Verenigingen van Eigenaars moeten zijn ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Is uw vereniging nog niet geregistreerd?
Doe dat dan direct via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Hoogte van boete VvE voor niet-inschrijven KvK

Als een VvE niet voldoet aan de inschrijfplicht, kan een boete worden opgelegd. De maximale hoogte van de boete bedraagt € 19.500. Het gaat om een maximum, dat gematigd kan worden. Tot op heden is onbekend of deze boete ook daadwerkelijk is opgelegd aan VvE's. Als een VvE in verzuim was, kreeg ze eerst de mogelijkheid om zich alsnog in te schrijven. 

De minister van Wonen en Rijksdienst heeft een brief over deze kwestie aan de Tweede Kamer gestuurd.

De brief kunt u via deze link inzien.