APPARTEMENT EN REGELGEVING

Het appartementsrecht kent een groot aantal regels. Die hoeft u als appartementseigenaar niet allemaal te kennen, maar een paar regels zijn wel belangrijk.

Daarom is het goed om u uitvoerig te oriënteren vóór u een appartement koopt.

 

Alle eigenaars hebben samen een groot bezit: het appartementencomplex. Om dat te onderhouden is er geld nodig, dat bijeen wordt gebracht door de periodieke bijdrage die maandelijks betaald wordt. Informeer daarom naar de hoogte van dat bedrag. Het geeft een indicatie van het al dan niet actief zijn van de VvE. Bovendien weet u waar u aan toe bent als het gaat om uw financiële verplichtingen.

De splitsingsakte geeft veel informatie over de verdeling van het gebouw in zogenoemde breukdelen. De splitsingsakte wordt aangevuld door het Modelreglement, waarin u veel leest over de rechten en plichten van alle eigenaars.

Er zijn verschillende Modelreglementen. Het is dus belangrijk om te weten wel Modelreglement geldt voor uw complex.

Op deze pagina’s vindt u alle informatie over deze onderwerpen.