FINANCIËN

Een goed beheer van de inkomsten en uitgaven van de VvE is belangrijk. U wilt zeker weten dat het geld dat binnenkomt via de periodieke bijdrage, goed wordt besteed. Daarom moet iedere VvE beschikken over een financieel plan.  De basis voor de begroting is het meerjarenonderhoudsplan, want onderhoud vormt verreweg de grootste kostenpost voor de VvE. Daarvoor moet worden gespaard in het reservefonds, dat sinds 2008 verplicht is voor elke VvE. Hoeveel geld gestort moet worden in dat fonds, is voor elke VvE verschillend (bouwjaar complex; omvang onderhoud etc.)

Naast de kosten voor onderhoud zijn er uitgaven voor verzekeringen  Een opstalverzekering is verplicht voor de VvE, maar het is ook raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarmee dekt u veel financiële risico's af.

De Kascommissie houdt namens de leden van de VvE toezicht op het financiële beleid van het VvE-bestuur en/of de beheerder.

En dan zijn er nog de fiscale zaken waarmee het VvE-bestuur te maken krijgt, met name als het gaat om het reservefonds.

Over zal deze zaken vindt u informatie op deze pagina's.