DE KASCOMMISSIEGIDS VOOR DE VVE

Hét hulpmiddel voor de kascommissie die de Jaarrekening van een Vereniging van Eigenaars gedegen en efficiënt wil controleren.

Stap voor stap wordt bij elke post van de jaarrekening uitgelegd hoe de controle kan worden uitgevoerd en wat de bijbehorende aandachtspunten zijn. Met de handige checklists kan elke kascommissie direct aan de slag.


Fouten in de jaarrekening kunnen direct doorwerken in de portemonnee van de appartementseigenaren. Deze Kascommissiegids geeft tips om fouten (en fraudes) tijdig te signaleren en te voorkómen. Alle financiële regels voor de VvE worden overzichtelijk op een rij gezet. Daardoor is het boek niet alleen onmisbaar voor kascommissies, maar ook voor bestuurders en administrateurs van VvE's.

In de Kascommissiegids worden de theoretische controleprincipes en de wettelijke voorschriften vertaald in een praktische controleaanpak. Ervaren en beginnende kascommissieleden kunnen hun voordeel doen met deze toegankelijke gids.
 

BESTELLEN

U bestelt het boek 'De Kascommissiegids voor de VvE' door € 19,85 (inclusief verzendkosten en 6% btw) over te maken op rekening NL97 RABO 0163 8364 50, t.n.v. VvE Belang Service B.V. te Oosterhout onder vermelding van 'Kascommissiegids'.

Bent u aangesloten bij VvE Belang? Dan betaalt u geen € 19,85 maar slechts € 15,-.

Bankiert u elektronisch? Vermeld dan uw adresgegevens bij uw bestelling, zodat wij u het boek snel toe kunnen sturen.