BEHEERDERS VAN VVE'S

Nederland telt anno 2013 circa 125.000 Verenigingen van Eigenaars. Een groot aantal van die VvE's wordt bestuurd en beheerd door een beheerder, bijvoorbeeld omdat de leden van de VvE het bestuur en beheer niet zelf willen en/of kunnen uitvoeren.

Maar hoe weet een VvE dat de beheerder kennis van zaken heeft?  

 

Hiervoor hebben diverse belanghebbenden  het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.  Een beheerder kan zich laten toetsen door SKW Certificatie. Als blijkt dat hij aan de eisen voldoet, ontvangt de beheerder het certificaat. Het certificaat geldt niet voor altijd: na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of hij nog aan de normen voldoet.  

Het certificaat voor beheerders van VvE’s waarborgt dat de VvE met een goede, kwalitatief hoogstaande beheerorganisatie te maken heeft. SKW Certificatie bewaakt met periodieke herhalingsonderzoeken permanent de kwaliteit van de beheerders van VvE's. Wilt u het beheer van uw VvE professioneel uitbesteden? Vraag de kandidaat-beheerder dan naar het certificaat.

WILT U MEER WETEN OVER HET CERTIFICAAT VOOR BEHEERDERS VAN VVE'S?

Neem dan contact op met SKW Certificatie:

SKW Certificatie Correspondentieadres: 
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen SKW Certificatie
Tel. +31 (0)88 24 401 23 Postbus 202
Fax. +31 (0)88 24 401 24 4190 CE Geldermalsen
skw@skw-certificatie.nl